Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Klar til det nye år?

Opdatering fra det nye Uddannelsescenter

Der er sket mange ændringer her i julen.

08-01-2017

​Af KN Jan Johannsen

En opdatering fra Uddannelsescenter (UDC) Nord- og Midtjylland. (UDC NM)
(Tidligere UDC NJY og UDC MJY)
Der er mange ting, der rører på sig for tiden, og der er sket mange ændringer. Derfor denne opdatering på følgende områder, som vi gerne vil bede dig om at fordele nedenstående i din underafdeling:
Lovpligtig uddannelse (LPU):
Den nye LPU 2 svarer nogenlunde til den gamle LPU 1. Det betyder, at de der har taget LPU 1 før 31-12-2016 og skal på næste LPU-kursus, skal på LPU 1 – igen. Men vi har lavet en LPU 1-overgangsuddannelse (signaltjeneste og orienteringslærer) fra den 10.-12. februar i Tranum. Kurset er på hjv.dk her.
Der er få tilmeldte på det nye LPU 2, 3 og 4 i uge 7/8 på flyvestation Skrydstrup ved Uddannelsescenter Fyn og Sønderjylland. Kender du nogen, som mangler et af disse kurser, så er der ledige pladser. J Kurserne er på hjv.dk her.
Der er ca. 30 i HJV, som mangler LPU 4, men har den gamle LPU 3. Disse kan ikke nøjes med den nye LPU 4, da en del af skydeuddannelsen er flyttet. Der findes en opdateringsuddannelse (22.-24. februar) til dette. Denne findes på hjv.dk (her), og det er muligt at fortsætte på LPU 4 (24.-26. februar).
Andet:
Den 25. februar har vi fået flyttet et ADR-kursus (chaufføruddannelsen) til Tranum. Der er mulighed for overnatning fra aftenen før. Der er mange ledige pladser. Kurset er her på hjv.dk. Vi mangler 4 for at kurset kan køre.
Der er fortsat en del ledige pladser på uddannelsesstøtteofficerskurset den 24.-26. februar. Der mangles mindst 3 for at komme op på min.
Uddannelsescenterets NQF-seminar blev aflyst, idet Hjemmeværnsskolen er ved at udvikle den nuværende instruktøruddannelse til den nye uddannelsesform. (Kvalifikationsramme for livslang læring (KLL)). I denne forbindelse bliver der kikket på fjernundervisningen forud for instruktørkurset, men også ”omskoling” af instruktører med den nuværende instruktøruddannelse. For at undgå den situation at vores instruktører ikke vil få et ”Q-givende kursus”, afventes Hjemmeværnsskolens ”omskolingskursus”.
Dette betyder ikke, at man ikke må undervise før, man har været på denne omskoling. Hverdagen skal jo køre videre. J
På grund af mange nye opgaver i januar og februar er instruktør-seminaret flyttet til den 17.-18. marts. Vi forventer at have en grovskitse til indholdet klar ultimo januar. Seminaret findes på hjv.dk her.
Årsagen til at vi også informerer på Facebook, er omstrukturering på hjv.dk, vi har ikke fået vores ”skabelon” for, hvordan UDC NM hjemmeside skal se ud, og ikke mange ved der er kommet denne nye site.
Derfor håber vi, at du vil hjælpe os med at bringe noget af ovenstående information ud til dem, du ved, der kan have brug for det.
Godt Nytår !
Uddannelsescenter Nord- og Midtjylland.
 

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring