Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Historier fra før 1949

Hjemmeværnsforeningens begyndelse
Kaptajn Jacobsen
Luftmeldekorpsets begyndelse

Der kan klikkes på billederne for at se dem i større udgave

Hjemmeværnsforeningen:

På billedet ser vi en Bornholmsk gruppe der er ovre på Sjælland til en 2 dages gruppekonkurrence ca. 1947-48.
Bemærk det fine brystmærke der har form som vor dejlige ø.
 


Se detalje her:


Manden bagest i midten er Elmer Hansen, Snogebæk.
 
Hjemmeværnsforeningen på Bornholm blev stiftet 19. oktober 1945.


Billedet af Kpt. Jacobsen er taget ca 1955 af "Polyfoto".
 
Kpt. K.R.Jacobsen startede sin kariere på Bornholm som Sklt. Ved Bornholms værn og blev hjemsendt som sådan i 1947.
Da han havde været hjemme en tid blev han kontaktet af  Ing. Tage Nielsen der var ansat på Rabekkeværket og startede Hjemmeværnsforningen Bornholm.  Han forespurgte om Jacobsen ville have en stilling som kontrolofficer ved hjemmeværnsforening Bornholm, hvilket han tog han imod og virkede som sådan indtil det statslige hjemmeværn blev oprettet i 1949.
Herefter blev han så kontaktet af Ol Brøndum om han ville være hans adjudant, og sammen startede de  hjemmeværnet på bornholm. Ol Brøndum blev forfremmet til oberst og chef for Reg 5 i 1953, og "Jacob" blev chef for hjemmeværns Dist. Bornholm med rang af kaptajn. Her var  han  chef til sin pensionering 1985 på bornholm.
Jens Buus Jensen

Luftmeldekorpset:


Den frivillige luftmeldetjeneste blev oprettet i 1936, og i april 1936 indgik 136 i "Den frivillige luftmeldetjeneste" på øen.
I marts 1938 er tallet 222 personer, og man må formode at at mange af disse personer er indgået i modstandsbevægelsen.
I 1945 blev Hjemmeværnsforeningen oprettet, og mange af disse tidlige medlemmer gik naturligt over i det statslige hjemmeværn ved dettes oprettelse i 1949 .
Jens Buus Jensen
Læs mere om Luftmeldekorpsets historie i menupunkt "Luftmeldekorpset" til venstre!
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring