Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Historier fra halvtredserne

Hjemmeværnshistorie fra halvtredserne
Starten på det frivillige maritime hjemmeværn

Der kan klikkes på alle billeder for at se dem i større udgave​!

Her er vi i hjemmeværnets spæde start ca. 1950.

Til venstre ses boghandler Søren Andersen, han var kompagnichef i Hasle mange år, og han var en af de første der blev hvervet til hjemmeværnet. I midten er det Bornholms hjemmeværns senere chef K. R. Jacobsen ”Jacob”.

 Da det statslige hjemmeværn skulde startes op, var en af de første opgaver at hverve nogle folk med høvdingeblod, det skulle være folk med en solid forankring i lokalsamfundet, i første omgang så man lidt bort fra den militære baggrund, det vigtigste var at få folk af den rette støbning.
Det var så en af de første opgaver Kpt. Brøndum og hans adjudant Jacobsen udførte, de kørte øen tynd og holdt møder med folk der kunne være emner som kompagnichefer.
Og man kan vel nok sige at det lykkedes for dem, idet Bornholms hjemmeværn hurtigt blev det distrikt med den største procentvise tilgang af personel.Det var en meget barsk oplevelse at være på vinterøvelse dengang først i 1950’erne.
Dels var der nogle kolde vintre, og så var uniformerne ikke egnede til vore breddegrader, det var tynde australske uniformer, og så var der heller ikke noget der hed undermundering. Folk måtte bruge hvad de selv havde at gøre godt med, men man mødte frem og gik til sagen med stor iver.
Der blev lavet nogle meget realistiske øvelser på den tid – bemærk det lavtgående fly!
Der blev virkelig gjort noget for at holde gejsten oppe, men der skulle også noget motivation til, med den sparsomme udrustning folk havde på den tid.
Jens Buus Jensen

Det Frivillige Maritime Hjemmeværn.
Det frivillige maritime hjemmeværn blev stiftet  10. april 1951.  
Chefen for det Bornholmske hjemmeværn, Kpt. Brøndum, bød velkommen og redegjorde kort for de nye folk hvad man forlangte af dem, og der blev derefter skrevet kontrakter på 1-2 og 3 år.
  Chefen for Bornholms marinedistrikt, orlogskaptajn Palsgård, bød ligeledes velkommen, idet han udtrykte håbet om godt samarbejde og kammeratskab indenfor det maritime hjemmeværn. Foto: Polyfoto

Marinehjemmeværnet overtager deres første skib 4 juli 1953, en af marinens Y kuttere "Y 345" en kutter på 19,4 Bt.
  Bemærk at der er toilet agter.

Y 345 blev imidlertid hurtigt udskiftet med et nyt skib "DMH 59" .Foto: Polyfoto.

Det blev hurtigt moderniseret, allerede 30 september 1954, og var mere velegnet til uddannelsformål end det gamle var, og det var på det tidspunkt et af landets mest moderne hjemmeværnsskibe.


Foto: Polyfoto.

Som man kan se på billedet blev det også til glæde for hele det Bornholmske hjemmeværn, nu kunne man landsætte folk bag fjendens linjer.
Jens Buus Jensen
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring