Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

De bornholmske lotters historie

De bornholmske lotters historie
fortalt i tekst og billeder


 Velkommen til De Bornholmske Lotter! 

Vores hjemmeside er altid under udvikling, og vores mål er, at du kan læse lidt om
Hvem vi er
Se billeder
Læse om de "gode gamle dage" da der var lotter til... :-)

Og vi har også brug for DIN hjælp!
Har du gode billeder fra aktiviteter, DU har været med til - eller en god historie, er du velkommen til at sende den til mig!

Jeanne Cordua
jeanne@festsange-cordua.dk

------------------------------------------------------------


EFTERLYSNING!

Historisk udvalg beder om hjælp fra lotterne!
For at gøre samling af gamle lotteblade komplet, mangler de endnu følgende numre:

1980: numre 2, 3, 4, 5
1982: nummer 6?
1989: nummer 5?
1990: nummer 5?

Kig i dine gemmer og se om DU har nogen liggende!
-----------------------------------------------------------

De Bornholmske Lotters bestyrelse:
Elin Brandt,
Præstegårdsvej 7 *
3700 Rønne,              
Tlf. 5699 9035
maresoe@dlgmail.dk
Jeanne Cordua,  
Bossevejen 5 * 3720 Åkirkeby
Tlf. 56 99 93 96
jeanne@festsange-cordua.dk
Hanne M Koefoed Hueg, Lynggårdsvej 11 * 3770 Allinge               
Tlf.56 48 42 23  
Hanne.Hueg@skolekom.dk  


-------------------------------------------
Er du - eller har været - kvindeligt medlem af en af hjemmeværnets grene, har du mulighed for at være med hos De Bornholmske Lotter. Ring eller mail til én af de ovenstående og hør nærmere!

-----------------------------------------------------------

LIDT OM HISTORIEN:
(taget fra artikel i Bornholms Tidende ved DL's 30 års jubilæum)
"Danmarks Lottekorps startede den 9. april 1946 på frivillig basis, idet korpset blev skilt ud fra Danske Kvinders Beredskab. DKB tog sig kun af opgaver med civile, mens Lottekorpset var indstillet på mere militære opgaver. Indtil 1951 måtte korpsets medlemmer selv betale for såvel udrustning som rejser og kurser, men så blev korpset en del af Hjemmeværnet gennem en overenskomst med forsvarsministeriet. Siden har Danmarks Lottekorps udviklet sig til en stor enhed, som alene på Bornholm tæller 85 medlemmer. Der udføres en række specialopgaver både inden for Hjemmeværnet og Hæren med signaltjeneste, sanitets-opgaver, forplejnings- og hundetjeneste, ligesom korpsets medlemmer tager sig af en række kørselsopgaver.
                                *
Allerede den 25. april 1946 afholdtes det første orienterende møde om Lottekorpset i Rønne med fru Ingrid Drejer, der var chef for Danmarks Lottekorps og tidligere Danske Kvinders beredskab. Ved et senere møde dannedes en styrelse med fru Lilly Holm, Nylars, som formand."
(fremhævet ved J.C.)

Desuden har vi nu studeret diverse skrifter og udklip i Historisk Udvalg, og vi kan tilføje, at der var 3 foreninger i starten:
Åkirkeby startet den 4/10 1948, hvor fru konsulent Harms var formand.
Klemensker blev startet i 1952
og Rønne (dato følger siden).

På den ekstraordinære generalforsamling den 28/5 1970 blev der indstemt flg. styrelsesmedlemme til den nu sammelagte kreds:
Kredsleder: Inger Weitemeyer, Rønne
Kasserer. Ruth Sterup, Åkirkeby
Sekretær: Karen Munch, Klemensker
Styrelsesmedlemmer: Kirsten Jensen, Rønne og Alice Mogensen, Tejn
Suppleanter: Ulla Knudsen, Rønne, Bente Olsen, Lobbæk, Eda Olsen, Klemensker
Revisor: Kirsten Løfholm, Rønne og rev.suppleant Birgit Falsig, Rønne samt kritisk rev. Martha Elling, Rønne.

-----------------------------------------------------------

SE HER!

Dette smukke krus står i Historisk Udvalg, og ved et møde blev det taget frem. Ingen i bestyrelsen kunne dog huske historien - ved DU, hvor det stammer fra?
Klik på billedet for at se forstørrelse.


Foto: Jeanne Cordua

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring