Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Mindesmærker fra krigens tid på Bornholm

Oversigt over mindesmærker og monumenter på Bornholm med relation til 2.
verdenskrig
samt bombardementet af Rønne og Nexø den 7-8. maj 1945

Følgende er modtaget fra Hjemmeværnsledelsen den 27/5 2013:

      Kære historiker, 
      Erindringen om vores historie skal vi passe på, at den ikke forsvinder. 
      Det blev vi mindet om den 28. april 2013, da Frihedsmuseet blev hærget af
      en brand. Heldigvis blev genstande og arkiver reddet, og der er ikke sket
      uoprettelig skade. Derfor bliver historien fastholdt for fremtiden.
      Den parallel kan drages til monumenter med tilknytning til
      besættelsestiden og 2. verdenskrig. Monumenterne vil ikke henover natten 
      forsvinde, men tidens tand sætter sine spor. De vil med tiden forgå, hvis
      der ikke drages omsorg for disse.
      Derfor er det os en glæde, at Frihedskampens Frednings- og Mindefond har
      et ønske om at påbegynde en restaurering af krigens monumenter fra 2.
      Verdenskrig. I den anledning har Frihedskampens Frednings- og Mindefond
      anmodet om hjemmeværnets støtte til at opgøre tilstanden på krigens
      monumenter.
      Vi er ikke i tvivl om, at hjemmeværnets historikere har den fornødne
      viden, engagement og ønske om at fastholde historien for eftertiden, og
      derfor er de rette til at lofte opgaven.
      Fra os skal lyde en stor tak for jeres arbejde med at fastholde historien
      for eftertiden.
      (underskrevet Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet og Jens Hald, den
      kommiterede for Hjemmeværnet)

Tekst og fotos på siderne: Hans Jørgen Brandt og Jens Buus Jensen.
      KLIK PÅ DE SMÅ BILLEDER FOR AT LÆSE VIDERE (NY SIDE).
      ----------------------------------------
      Allinge - Jens Peter Funch Lind
       Allinge - Russisk gravmonument
 
 

      Allinge - tyske krigergrave
       Allinge - russisk løjtnant
 
 

      Almindingen - Davidsstatuen
 

 
      Nexø - springvand på Torvet
 
       Nexø - Havnegade, Paradisvej
 
 

      Olsker - Emil A. Rasmussen
 
 

      Pedersker - to grave, GB og US


 
        Rønne - Antoniestræde
       Rønne - Kirkepladsen 14


 
      Rønne - Kirkestræde 4
       Rønne - Nørregade 39
       Rønne - Frederiksen, gravhøj
 


      Rønne - Rønne Rådhus
       Rønne - Bornholms Gymnasium
       Rønne - tyske krigergrave
       Rønne - Den russiske bjørn, Møllegade
 


      Rønne - Relief i Møllegade
 

      Rønne - styrmand Henning Børge Kruse, Rønne kirkegård
       Rønne - søfartsmonument på havnen
       Rønne - Tinghuset på Store Torv


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring