Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Skydebanernes tidlige historie

Skydebanerne og deres tidlige historie
Den første hjemmeværnsgård i Pedersker
Hjemmeværnets første stab i bygning 24
Det frivillige marine hjemmeværn

Sørg for at scrolle helt ned - der er meget at se på!

​Der kan klikkes på alle billeder for at se dem i større udgave!​

De første årtier i hjemmeværnets historie var der en masse skydebaner rundt omkring på øen. 

Næsten alle civile baner blev brugt, og vi skal helt frem til 1970 før der blev nedlagt en masse af dem, således at det kun var Simblegård og Raghammer der blev brugt. 

Raghammer afspærringsfrie baner blev indviet 1970. 
Men her på billedet er vi på Galløkken skydebane ca. 1953, den blev flittigt brugt af hjemmeværnet hver søndag hele året, og som man kan se på billederne af alle enheder samtidig.


Her ses i civil Flotillens første chef Palle West, og bag ham ses Hjemmeværnsdistrikt Bornholms første chef Kpt. Brøndum. 

Når der var skydning kom folk ofte dryssende fordi de hørte at der blev skudt, så var det bare med at komme i uniformen og af sted på cyklen.
På Galløkken skydebane var længste afstand 200 m, og skudretningen mod syd, hele stranden langs banen var spærret, og der gik patruljepost i skoven, det hele virkede lidt lemfældigt og farligt set med nutidens briller, men der skete aldrig noget uheld.På billedet ses Distriktets skydeinstruktør Gunnar Bucholdt, han var den første skydeinstruktør ved Bornholms hjemmeværn, og han virkede som sådan i mange år og var også senere holdleder ved landskyttestævner.
Læg mærke til skytternes påklædning, den var noget forskellig, der er en enkelt i baggrunden der har m/44, ellers har de fleste den gamle australske.
  Læg også mærke til signalkuglen i baggrunden, den skulle hejses to timer før skydningens start.

Galløkken skydebane lå lige syd for der hvor campingpladsen ligger nu, og man kan stadig se spor efter den.

Der var endnu ikke nogen campingplads at se, men man kan se vandrerhjemmet i baggrunden. 

  Jens Buus Jensen

Bygning 24 på Almegårds kaserne husede hjemmeværnets første stab 1949.

Staben bestod af Kpt. Brøndum og hans adjudant Ljt. K.R.Jacobsen, og fru kontormedhjælper E.M.Kofoed, fru Kofoed var ligesom "Jacob" overført fra hjemmeværnsforeningen der havde til huse ude ved "Træsko Müller" ude ved slagteriet i Rønne.


Foto: Polyfoto.

Dette billede viser Danmarks første hjemmeværnsgård, den havde beliggenhed i Vestre Sømark Pedersker, og blev overdraget hjk. Aakirkeby 17.10.1950, det var en gammel tyskerbarak der havde virket som sommerhus efter krigen. Den kunne huse 30 mand, og så var der en 200m skydebane lige udenfor døren, bygningen lå der nok til omkring 1960, og skydebanen blev nedlagt 1970.


Foto: Polyfoto.


Begivenheden der udspiller sig på billedet er fra flotillen, der har en weekendtur med skydning, det er nok fra ca. 1955. Som man kan se kunne man gå lige ud foran døren og skyde.

 

Det frivillige maritime hjemmeværn stiftedes på Bornholm den 10. april 1951. 


Foto: Polyfoto.

Hyggeligt samvær, det skulle der også være tid til, læg mærke til den meget unge mand  der sidder til venstre i billedet nærmest vinduet. Det er senere Falckredder Per Jacobsen, han meldte sig til hjemmeværnet allerede da var 16 år, og det var meget imod hans moders vilje. 
Man kunne dengang blive hjemmeværnsmand som 16 årig, man kunne bare ikke få kupammunition udleveret før man var fyldt 18 år og havde fået grunduddannelsen.

Foto: Polyfoto.
Indkvarteringen var primitiv, men man hyggede sig.


Foto: Polyfoto.
Og de sanitære forhold var ikke de bedste.


Foto: Polyfoto.

Morgen appel og Dannebrog går til tops.

  Jens Buus Jensen

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring