Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Stabilisering af det aktive styrketal ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Kære alle
Hermed en nytårshilsen fra jeres distriktschef og lad mig starte med at sige at 2014 har været et godt år for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland. Tak for den fantastiske indsats hver enkelt af jer har leveret for hjemmeværnet.

06-01-2015
Østjyllands hjemmeværnssoldater har i det forgangne år ydet en rigtig god og solid indsats til støtte for såvel Forsvaret, til politiet og til samfundet generelt. Vi har gennem hele året opfyldt vores beredskabsforpligtigelser og aftaler, og dermed leveret den kvalitet vores samarbejdspartnere forventer. Igennem julen og i nytårsdagene har der allerede været en masse uvarslede indsættelser – alle løst med hurtig respons, stor professionalisme og godt humør.
Siden 2012 har Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland haft en netto afgang på mellem 60 og 100 aktive medlemmer, som er gået i reserven, søgt ud eller af andre årsager forladt hjemmeværnet i Østjylland. Dette svarer stort set til en kapacitetsnedgang til at opfylde vores beredskabsforpligtigelser på et kompagni om året. En vis afgang er ganske naturligt i en frivillig organisation, men afgangen har været alt for stor.
Men 2014 var året, hvor det lykkedes at vende udviklingen og stabilisere det aktive styrketal. Den 01. januar 2014 var vores aktive styrketal på 778 og her 01. januar er vores styrketal på over 800, hvilket svarer til en forøgelse på en delingsværdi.
Dette skyldes alene hårdt arbejde og planlægning og gennemførelse af gode aktiviteter af jer frivillige chefer, officerer og befalingsmænd og en fantastisk opbakning fra de aktive frivillige ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland. For at tilsikre, at vi også fortsætter i 2015 med en stabil vækst i det aktive styrketal har jeg iværksat en hvervekampagne i Østjylland under sloganet ”hjemmeværnssoldat for en dag”, som ”løber af stabelen” i første halvår af 2015. Kampagnen er en revitalisering af hjemmeværnets kampdagskoncept i en ny og mere realistisk ramme. Den praktiske aktivitet centreres omkring vores store uddannelsesaktivitet i Brikby.
Men en hvervekampagne gør det ikke alene – vi skal alle tage ansvar for fastholdelse af den enkelte hjemmeværnskammerat, herunder også hvervning og rekruttering af nye via mund til øre. Så en opfordring til alle aktive à hvis alle hverver en person i jeres omgangskreds – ja så er vi alle dobbelt så mange til at løse opgaverne. Hjælp jeres KOF og ROF med kompagni hverveaktiviteterne. Vi har brug for alle de hænder der kan og vil til at løse opgaverne. Sørg for at tage godt imod nye hjemmeværnskammerater – det kan være svært at komme ind i et etableret fællesskab.
For de der står i reserven vil jeg gerne takke jer for stadigt at være tilknyttet til hjemmeværnet og dermed vise et godt samfundssind og holdning. Jeg ved, at hvis de store ulykker rammer landet eller hjemmeværnet kalder - så er i der. En opfordring til jer alle er at overveje, om ikke det var muligt at kunne give hjemmeværnet en yderligere hånd i 24 timer – og dermed skifte til at være aktiv igen – hjemmeværnet i Østjylland har brug for jer til at løse opgaverne.  
Jeg håber i alle har haft en god juleferie og har fejret nytåret godt og sikkert og er klar til at kaste jer over endnu et hjemmeværnsår ved Østjylland. Det er vigtigt, i 2015, at vi fortsætter med de gode opgaveløsninger i indsættelser, at i alle vores øvelses- og uddannelsesaktiviteter indarbejder skyde-, og førstehjælpsaktiviter og andre soldatermæssige færdigheder, således vi mestrer og højner den militære profil. At politihjemmeværnet fortsætter den igangværende udvikling med en endnu tættere integration og nytænkning af opgaveløsning i samarbejdet med politiet.
Frem for alt skal det være sjovt, at gå til hjemmeværn i Østjylland - så derfor tænk den sociale dimension ind i aktiviteterne og behandl hinanden med gensidig respekt – det er kammeratskabet der ”kitter” hjemmeværnet sammen.      
Det er mit håb, at vi snart får en endelig politisk beslutning om HJV fremtidige struktur, opgaver m.v., således vi kan kaste os over de udfordringer, der relaterer sig til forsvarsforliget 2013 - 2017. Jeg opfordrer alle til at tage aktivt del i forligsarbejdet, der nu skal udmøntes – det være sig i rådsammenhænge eller som direkte involveret i udarbejdelsen af den praktiske udmøntning, idet aktiv deltagelse er lig med indflydelse.
Alle aktive ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland opfordres til allerede at sætte et kryds i kalenderen til den 25. – 27. september 2015, idet der afholdes en god gammeldags øvelse i samarbejde med totalforsvarsregionen og de andre distrikter. Vi arbejder hårdt på at involvere så mange som muligt og det skal være en øvelse, hvor der er fuldt drøn på fra start til slut.
Jeg ser frem til, at vi sammen kan møde de nye udfordringer i 2015.
FINN JENSEN
CHEF FOR HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT ØSTJYLLAND

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring