Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Øvelse – Øvelse – Øvelse – Orkan på vej mod Danmark!

Stabsøvelse med Hjemmeværnsdistrikt Østjylland og Lokalforsvarsafsnit IV.

21-03-2015

Af Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.

Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland (TRNM) gennemførte lørdag den 21. marts 2015 en stabsøvelse med Hjemmeværnsdistrikt Østjylland og Lokalforsvarsafsnit IV, hvor emnet var ekstremt vejrlig og større naturhændelser – i dette tilfælde ”Orkan over Danmark”.
I sit oplæg til øvelsestagerne i de to enheder trak stabschefen ved totalforsvarsregionen, oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, paralleller til de seneste storme og oversvømmelser, der har hærget Danmark.

Tilsvarende nævnte stabschefen terroranslaget i København 14. februar, hvor der også var indsat hjemmeværnssoldater til støtte for politiet.
”Det er tydeligt, at der er brug for os. Det er derfor vigtigt, vi øver og hele tiden opretholder vor beredskabsparathed.

Formålet med øvelsen var at træne stabsprocedure, herunder gennemførelse af operative overvejelser og udarbejdelse af befalinger for indsættelse af enhederne samt samspillet med de andre totalforsvarskomponenter samt disponering af det øvrige forsvars ressourcer.
Opgavetyperne var mange, bl.a. evakuering af civile borgere, sikring af forladte ejendomme, afspærring af ødelagte veje, broer og områder med nedstyrtningsfare, omdirigering af trafikken og genåbning af veje efter træfald m.m. – der var således rig mulighed for at øve de forskellige specialer.

Distriktsstaben arbejder. (Foto: STCH Thomas Bjørnbak TRNM)

 

 

 
Indkomne signaler formidles        
(Foto: STCH Thomas Bjørnbak TRNM
 
Staben for lokalforsvarsafsnittet drøfter mulige løsninger
(Foto: STCH Thomas Bjørnbak TRNM)
 

 

     


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring