Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Beredskabsdirektør Lars Robetje, poltiinspektør Jens Børsting, distriktschef Ole Jørgensen, Roskildes borgmester Joy Mogensen og Ledende Informationsofficer Jan Pedersen (foto: Tom Trædmark)

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland udstiller billeder af Hjemmeværnet.

Byens Hus i Roskilde danner rammen om en udstilling af 14 oliemalerier dækkende Hjemmeværnets nutidige historie. Titlen på udstillingen er ”Danmarks Hjemmeværn – tradition og fornyelse.”

08-06-2015

​Byens Hus i Roskilde danner rammen om en udstilling af 14 oliemalerier dækkende Hjemmeværnets nutidige historie. Titlen på udstillingen er ”Danmarks Hjemmeværn – tradition og fornyelse.”

Malerierne er malet af kunstneren Mathilde Fenger, som bl.a. tidligere har malet en række motiverer, der skildrer Forsvarets internationale indsats i Afghanistan. Blandt disse billedet ”Transition”, der siden 2013 har hængt på Det Nationalhistoriske museum på Frederiksborg Slot.

Udstillingen er kommet i stand ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjællands henvendelse til Roskilde kommune. Malerierne blev første gang udstillet i Rådhussalen på Københavns Rådhus d. 10 marts, hvor udstillingen blev åbnet af Kronprinsesse Mary. I løbet af 2015 og 2016 vil malerierne blive udstillet flere steder i landet.

Udstillingen åbnede mandag d. 8 juni i Byens Hus på Stændertorvet ved en mindre reception med bl.a. indbudte samarbejdspartnere. Byens Hus er åbnet for nylig, og udstillingen er den første egentlige udstilling i det fine lokale i det gamle rådhus. Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde musicerede ved åbningen af udstillingen uden for Byens Hus, og frivillige hjemmeværnssoldater fra distriktet bemandede en informationsstand og var til stede ved udstillingen, hvor de kunne fortælle om deres oplevelser og dagligdag i Hjemmeværnet. Udstillingen er åben i perioden 8. – 18. juni.
Man kan læse mere om baggrunden for malerierne og kunstneren mv. på www.hjv.dk/kunst

 
Stabskompagniet stod for infostanden foran indgangen til Byens Hus, hvor flere nye medlemmer effektivt blev "indfanget".

 


Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde spillede ved åbningen og stod for den gode stemning.

 

 
Et af de 14 udstillede oliemalerier, som viser International Bevogtning.
Maleri af Mathilde Fenger, Olie på lærred, 2015.

Historien bag dette maleri:
Hjemmeværnets bidrag til NATO-missionen Kosovo Force​ Hjemmeværnets bidrag til NATO-missionen Kosovo Force​.
Hjemmeværnets største internationale bidrag til dato er ydet til NATO-missionen Kosovo Force (KFOR) fra 2011 til 2013. Opgaverne bestod primært i adgangskontrol ved NATO-lejren Maréchal de Tassigny i byen Novo Selo. Derudover stod de frivillige soldater for patruljering og vagt ved centrale installationer. I alt var 12 hold på hver 30 soldater udsendt. De gjorde tjeneste i to en halv måned ad gangen. Desuden har Hjemmeværnet bidraget med ansatte stabsofficerer til KFOR-missionen.

Man kan læse mere om for malerierne på www.hjv.dk/kunst

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring