Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

I marts 2022 støttede Hjemmeværnet Forsvaret ved Køge Havn, da en del af det danske bidrag til NATO's enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum skulle afskibes og sejles til Estland. For at sikre det militære materiel patruljerede den særlige enhed, Maritime Force Protection, til søs, mens andre frivillige soldater bevogtede området til lands. Foto: Christian Sundsdal.  Hjemmeværnet støttede med næsten 300.000 flere mandetimer i 2022

Hjemmeværnssoldater ydede en massiv støtte med rekordmange mandetimer til samfundets beredskab sidste år. Det gjaldt særligt opgaver affødt af den russiske invasion af Ukraine. Det fremgår af Årsberetning 2022, som udkommer i dag.

31-03-2023


Næsten 300.000 mandetimer. Så mange ekstratimer ydede Hjemmeværnets frivillige soldater i støtte til Forsvaret og politiet mere i 2022 end foregående år. 

Det kan man læse i Hjemmeværnets Årsberetning 2022.​ 

Med ophævelsen af alle COVID-19 restriktionerne i januar 2022 var det forventningen, at Hjemmeværnets aktivitetsniveau hurtigt ville normalisere sig og nå samme niveau som i tiden før pandemien – Det viste sig at blive større.

Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 betød, at Hjemmeværnet hurtigt blev indsat i løsningen af flere opgaver inden for værtsnationsstøtte, understøttelse af udsendelse af en kampbataljon til Letland, etablering af fremskudt afvisningsberedskab på Bornholm og anden støtte til Forsvaret. Opgaver, der skulle løses udover alle de opgaver Hjemmeværnet i forvejen løser. 

2022 blev derfor et år, hvor Hjemmeværnet igen tydeligt beviste sit værd som den  kompetente frivillige militære beredskabsorganisation, der gang på gang stiller op til vidt forskellige opgaver, når Forsvaret og samfundet har behov. 

Støtte til Forsvaret
Med en markant evne og vilje til at håndtere og omstille sig mellem flere forskellige opgavetyper, både militære og civile, er Hjemmeværnet en attraktiv ressource, som myndighederne kan henvende sig til, når det brænder på. Sådan var det også i 2022.

Da Hæren for eksempel skulle have deres styrkebidrag til Baltikum i marts og hjem igen i oktober, blev Køge Havn omdannet til et midlertidigt militært område, hvor det var frivillige soldater fra Landsdelsregion Øst og Marinehjemmeværnet, der stod for bevogtningen. 

Derudover bidrog Hjemmeværnet med instruktørstøtte til uddannelsen af ukrainske soldater i England og uddannelse af ukrainske befalingsmænd i Danmark. 

Antallet af nye ansøgere til Hjemmeværnet og antallet af frivillige soldater, der er gået ind i aktivstyrken igen fra Hjemmeværnets reserve, er steget mærkbart i 2022 sammenlignet med 2021. Selvom dette er en positiv udvikling skal det ses i forhold til at antallet af militære opgaver også er i kraftig vækst. Det er derfor fremadrettet fortsat et prioriteret område at rekruttere flere frivillige soldater.

I 2023 har Hjemmeværnet fået en ny vigtig bevogtningsopgave i Kosovo.​​
  


Faktaboks
- Hjemmeværnets cirka 13.700 aktive soldater er i 2022 registreret for knapt 2,3 mio. timers tjeneste, hvilket svarer til cirka 170 timer i gennemsnit pr. soldat. 

- Støtten til politiet udgjorde cirka 113.000 timer mod cirka 58.000 timer i 2021, og støtten til Forsvaret udgjorde cirka 190.000 timer mod cirka 150.000 timer i 2021.

- Hjemmeværnets samlede bevilling udgør godt 440 millioner kroner om året, hvilket svarer til cirka 100 kroner pr. dansker i alderen over 18 år.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring