Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Den Kommitterede for Hjemmeværnet Hans Andersen takker de hjemkomne soldater fra KFOR 50A (foto: Lasse Bækhus)

Parade på Kastellet torsdag markerede hjemkomst fra Kosovo

KFOR hold 50A er hjemme igen efter tre måneders tjeneste i Kosovo. Det blev markeret torsdag den 16. maj 2024 på Kastellet med en flot og stemningsfuld parade.

17-05-2024

Af: Thomas Tim Jensen, Hjemmeværnskommandoen​​


Ledsaget af musikken fra Københavns Vestegns Tambourkorps tog soldaterne fra KFOR 50A opstilling til parade på paradepladsen på Kastellet torsdag kl. 17 den 16. maj 2024 i det centrale København. Anledningen var, at soldaterne på dette KFOR-hold nu atter er hjemme i Danmark efter endt tjeneste i Kosovo i de tre måneder fra februar til maj i år. 

 

Delingsføreren for KFOR 50A kaptajn Martin Agerskov Særmark meldte af til chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn oberstløjtnant Henrik Gustafsson, som modtog paraden og bød velkommen. Det var Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, der havde opgaven med at koordinere opstilling af KFOR 50A, og derfor var hovedparten af soldaterne netop fra kompagnier i dette distrikt. Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn oberstløjtnant Gustafsson holdt tale. Foto: Lasse Bækhus. 


"Den sikkerhedspolitiske situation i Europa med krige i Israel og Ukraine er blevet forværret de seneste to år. Netop fred og frihed kan vi ikke tage for givet, og vi står her foran monumentet, som symboliserer Danmarks internationale indsats efter 1948 - et monument, som er til for at anerkende den indsats, som adskillige tusinde danske soldater har gjort for Danmark i international tjeneste," sagde oberstløjtnant Gustafsson.

 

Glæde blandt soldaternes familier og pårørende

Omkring den opstillede parade stod soldaternes familier og pårørende, for paraden var i høj grad også en anerkendelse af deres bidrag til, at KFOR 50A blev en succes. Aftensolen sendte lys og varme ind over Kastellets paradeplads. De fremmødte familier og pårørende var tydeligt stolte over at deltage ved paraden. Oberstløjtnant Gustafssons velkomst gjaldt i høj grad også dem.

 

En velfortjent anerkendelse til soldater og deres familier

Dernæst holdt Den Kommitterede for Hjemmeværnet Hans Andersen tale. Han lagde ikke skjul på hjemmeværnsledelsens og det danske samfunds store anerkendelse af hold 50A.Den Kommitterede for Hjemmeværnet Hans Andersen holdt tale. Foto: Lasse Bækhus 


"Jeres bevogtningsopgave ved lejren i Novo Selo har været af stor betydning. Jeres bidrag har krævet mod og vilje, og I kan allesammen være stolte, ligesom vi repræsentanter fra Hjemmeværnets ledelse og Forsvaret er stolte af jeres indsats," sagde Hans Andersen.

 

En stor tak sendte han til soldaternes familier og bagland herhjemme i Danmark.

 

"At være udsendt påvirker og udfordrer ikke kun den udsendte, men også i høj grad familien derhjemme. Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke familierne til de udsendte, som vi hylder her i dag. Tak for jeres bidrag, og tak for jeres forståelse for opgaven, som jeres kære har løst på forbilledlig vis," sagde Hans Andersen.

 

Medaljer udleveres

Efter Den Kommitteredes tale kommanderede oberstløjtnant Gustafsson "åbn geled", og Den Kommitterede udleverede medaljer for international tjeneste til soldaterne. Et synligt bevis på den store indsats og det personlige engagement, som soldaterne havde lagt i missionen. Den Kommitterede for Hjemmeværnet Hans Andersen (tv), chef for Landsdelsregion Øst oberst Peer Sander Rouff (th) ​og oberstløjtnant Gustafsson takkede de hjemvendte soldater. Foto: Lasse Bækhus


En særlig stund fulgte, da oberstløjtnant Gustafsson derpå kommanderede antrædning for de soldater, der havde børn. Børnene skulle modtage børnemedaljen for deres støtte og opbakning til far eller mor undervejs i soldaternes mission i Kosovo. Det tændte lys, glæde og taknemmelighed hos alle soldater og pårørende denne aften. Dermed var medaljeoverrækkelsen til ende. Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn oberstløjtnant Gustafsson uddelte børnemedaljer. Foto: Lasse Bækhus.


Prøve kompetencerne af

Løjtnant Oliver Lynge Løvgard var en af de hjemmeværnssoldater, der stod indtrådt i paraden. Han gjorde tjeneste på KFOR 50A som gruppefører. Herhjemme er han bevogtningsdelingsfører i stabskompagniet i distrikt Københavns Vestegn, og til næste år får Oliver sit 10-års-tegn i Hjemmeværnet.

 

"Jeg har den mentalitet, at når jeg har trænet til noget, så vil jeg også gøre brug af det. Jeg har lige siden min værnepligt og HRU og lige fra begyndelsen i Hjemmeværnet villet vise, at jeg kan bruge de kompetencer, jeg har udviklet. Så da muligheden for KFOR kom, tvivlede jeg ikke et øjeblik på, at jeg ville af sted med mit eget distrikt,” siger Oliver.

 

En større helhed

Løjtnant Nicklas Martin Rohde, der er delingsfører i Hjemmeværnskompagni Fabriksparken, var ligeledes indtrådt i paraden. Han ser også tilbage på den veloverståede mission på KFOR 50A med glæde og tilfredshed. Nicklas gennemførte værnepligt i Livgarden i 2015 og meldte sig straks derefter ind i Hjemmeværnet og har været aktiv siden. Missionen med KFOR 50A har helt klart ført ham de næste step opad i erfaring.

 

"Vi har haft et utroligt godt kammeratskab dernede, og så får vi lov til at arbejde sammen med andre nationer, og dér skal tingene gå op i en højere enhed, også i forhold til KFOR som sådan. Alt det her kan jeg helt klart bruge tilbage i mit kompagni, og når jeg underviser på grunduddannelsen på Hjemmeværnsskolen. Jeg har prøvet de her ting af skarpt i virkeligheden. Det med at være indsat i en skarp mission over længere tid, og at det ikke bare er i lille Danmark, det giver et andet perspektiv, også på det personlige plan," siger Nicklas. 


 

Københavns Vestegns Tambourkorps gjorde paraden højtidelig med musik. Foto: Lasse Bækhus


Afslutning på paraden

Efter medaljeoverrækkelserne stemte tambourkorpset atter i med trommer og piber og førte an over til Kommandantgården på Kastellet, efterfulgt af soldater og pårørende. I Kommandantgården ventede en forfriskning og mulighed for at hilse på hinanden, alle de fremmødte imellem. Dermed sluttede en mindeværdig parade for det hjemvendte hold KFOR 50A.

 

Læs mere om KFOR 50A

I april 2024 besøgte Hjemmeværnets ledelse bevogtningsdelingen KFOR 50A. Her mødte generalmajor Jens Garly og Den Kommitterede for Hjemmeværnet Hans Andersen soldaterne og oplevede deres opgaveløsning ved selvsyn. Læs mere her: 

https://www.hjv.dk/oe/HJK/nyheder/Sider/Tredje-hold-udsendte-i-Kosovo-faar-besoeg-af-Hjemm.aspx

 

Se eller gense DR's udsendelse om Hjemmeværnets opgaver i Kosovo

Fulgte du med, da DR i foråret 2024 sendte en serie af 4 udsendelser om Hjemmeværnet? Anden udsendelse i serien handlede netop om opgaveløsningen i Novo Selo i Kosovo. 

 

Se eller gense episoden "Skarpladt opsyn i Kosovo" her: https://www.dr.dk/drtv/se/frivillige-i-front_-skarpladt-opsyn-i-kosovo_440635 

 

Du kan finde alle fire udsendelser på dr.dk her: https://www.dr.dk/drtv/serie/frivillige-i-front_439313 

 

Er du interesseret i at blive udsendt til Kosovo?

Er du medlem af Hjemmeværnet? Vil du vide mere om mulighederne for at blive udsendt med KFOR? Så gå ind og læs mere bag log-in her: https://www.hjv.dk/oe/HJK/medlem/Sider/KFOR.aspx 

 

Hovedopgaven under udsendelsen til Kosovo er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. Opgaven består i at gennemføre vagt og adgangskontrol samt patruljetjeneste i lejren og det omkringliggende område. Derudover skal soldaterne kunne deltage i et samlet og koordineret forsvar af lejren i tilfælde af angreb. Opgaven løber i to år fra 2023-2025, og der vil i den periode sendes otte hold af sted. Til hvert hold ansættes 26 frivillige soldater på kontrakt i 5 måneder. 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring