Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Pressemeddelelse

Førstehjælpskursus

Egen sikkerhed først – er det egoistisk? Nej, du skal både klare førstehjælpen og evt. hente professionel hjælp. ”Stands ulykken”, lød det mange gange fra næstkommanderende Peter Nyrup Oksborg på weekendens førstehjælpskursus i Tirstrup.

08-05-2017
Af rekrutteringsofficer Kirsten Jul
Det var et såkaldt Q-givende kursus, der blev afviklet i weekenden. Det betyder, at kursisten har gennemgået et fastsat pensum af den ene eller anden type uddannelse, som er et krav for at kunne være i Hjemmeværnet. Førstehjælpskursus er for eksempel et krav, der stilles til alle hjemmeværnsmedlemmer. Der tilsendes efterfølgende kursusbevis og kurset skal genopfriskes regelmæssigt. I dette tilfælde skal kurset genopfriskes hvert andet år. Det gælder også for Flyverhjemmeværnet.
På uddannelsescenteret ved den gamle lufthavn i Tirstrup havde næstkommanderende ved hjemmeværnseskadrille 275 Peter Nyrup Oksborg derfor stillet op til elementært kursus i førstehjælp.  I løbet af lørdagen og søndag formiddag kom kursisterne igennem førstehjælpens fire hovedregler mange gange. Det er nemlig hovedreglerne, der sættes ind uanset ulykkestype.
Det skal dog først slås helt fast, at nedennævnte eksempler kun er en brøkdel af de mange forskellige ulykkestyper en førstehjælper kan komme ud for. Og måden, der udøves førstehjælp på, varierer i forhold til ulykkestype. Kursusbeviset kan bruges på arbejdpladsen, så kurset er både grundigt og fyldigt.
Regel nr. 1 – Stands ulykken. Kan eksempelvis udføres ved at slukke på kontakten til den strømførende ledning, som en given person holder fast i midt på et ledningsbrud. Stands ulykken kan også betyde at hente en person op fra det vand, han eller hun er faldet i. ”Hav omtanke for egen sikkerhed først, ellers kan førstehjælpen jo ikke udføres”, fortsatte Peter Oksborg. ”Det hjælper ikke meget at to personer holder fast om det samme ledningsbrud, kunne det tørt konstateres.
Regel nr. 2 – Livreddende førstehjælp ABC. Gives, når livløshed konstateres. Her er der tale om hjertemassage og mund-til-mund metode for at puste liv i den tilskadekomne. ”I er de første på stedet og det kan redde mange liv, at der ydes øjeblikkelig hjælp i ventetiden på enten læge eller ambulance” fortalte Peter .
Regel nr. 3 – Tilkald hjælp. Hvis der ikke er nogen tydelig puls eller vejrtrækning og man har konstateret, at den tilskadekomne er livløs, så kan hjertemassagen påbegyndes, mens man beder tilskuere om at ringe 112. Altså næsten samtidig.
Regel nr. 4 – Almindelig førstehjælp. Hjertemassage og mund-til-mund metode har måske virket, og der er tilkaldt hjælp, men nu skal der tales med personen, evt. skrammer forbindes og personen lægges i aflåst sideleje, mens man fortsat holder kontakten og venter på ambulancen.
Disse eksempler er, som nævnt, kun nogle få af de rigtig mange forskellige tilfælde Peter Nyrup Oksborg førte kursisterne igennem hen over weekenden. Hvordan skal ulykken standses, hvis et barn har drukket petroleum eller en skovarbejder har ramt sit ben med motorsaven? Hvad er symptomerne på svampeforgiftning? Hvilke planter er de giftigste i Danmark? Hvordan finder man oplysninger på nettet? Har du selv ydet førstehjælp? Næstkommanderende spurgte ind til viden hele vejen rundt blandt kursisterne, der aktivt deltog i gruppearbejde og bidrog med egne erfaringer.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring