Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os - Hjemmeværnseskadrille 275 Djursland

Hjemmeværnseskadrille 275 Djursland består af to delinger, en kommandodeling og en bevogtningsdeling. Dækningsområdet er Syddjurs, Norddjurs, Anholt og Aarhus Nord.

Hjemmeværnseskadrille 275 har til opgave at oprette MFB (minimal facility base), træne skydning, yde førstehjælp og brandbekæmpelse, således at opgaverne kan udføres når eskadrillen bliver anmodet om det.
Eskadrillen har til huse i Møgelmosen, Grenåvej 31, 8410 Rønde. Organisatorisk hører eskadrillen under Flyvestation Karup, men kan indsættes over hele landet, hvis det bliver nødvendigt.
For yderligere information om Hjemmeværnseskadrille 275 Djursland, kontakt os på en af de angivne mail-adresser eller telefonnumre i "Kontakt"-fanen.
 
Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
 
 
Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
 
Om Flyverhjemmeværnet
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse. Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer. Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man hører til.
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis:
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og flyspecifikt materiel
  • at blive observatør eller navigatør – eller pilot, hvis man i forvejen har flycertifikat
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring