Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Vil du repræsentere flotillen i Marinehjemmeværnsrådet?

Vi indkalder hermed interesserede kandidater til at repræsentere flotillen i Marinehjemmeværnsrådet.

16-01-2022


Flotillen skal, via underafdelingsforum, sende en repræsentant valgt af flotillen og der skal vælges en suppleant for denne. Repræsentanten (og suppleant) vælges for 2022 og 2023 og skal repræsenterer flotillen i Marinehjemmeværnsrådet jfr. HJVBST 200-010​

Hjemmeværnets rådsorganisation

 

1. FORMÅL

At fastsætte rammerne for rådsorganisationen i Hjemmeværnet med henblik på at sikre medindflydelse for frivillige medlemmer samt at udbygge samarbejdet mellem henholdsvis de enkelte hjemmeværnsgrene, frivillige medlemmer og ansat personel.


Rådsorganisationen kan behandle alle typer af sager, emner og idéer, store som små. Dermed kan det også være emner eller idéer, som alene vedrører underafdelingen, eller det kan være emner, som vedrører hele Hjemmeværnet. Princippet er dog, at mest muligt drøftes, behandles, og løses i ​basisorganisationen på lavest mulige niveau inden for den pågældende chefs

kompetenceområde.


4.5. Marinehjemmeværnsrådet sammensættes med:

Chefen for Marinehjemmeværnet

Øvrige ansatte efter formandskabets bestemmelse

En repræsentant fra hver underafdelinginkl. den frivillige stab, hvoraf der vælges tre repræsentanter

og tre suppleanter til Landsrådet

To underafdelingschefrepræsentanter, hvoraf den ene er repræsentant i Landsrådet, den

anden er suppleant

 

Jeg indkalder derfor kandidater til, at være flotillens repræsentant og ønsker du at deltage i valget meld dig på min mail HVF366-FH@hjv.dk senest den 2. FEB kl. 12:00. Herefter vil der blive gennemført en valghandling med baggrund i de tilmeldte kandidater.

 

Claus Friis

FHHjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring