Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

interesserede kandidater til Marinehjemmeværnsrådet

Vi indkalder hermed interesserede kandidater til at repræsentere flotillen i Marinehjemmeværnsrådet.

25-10-2023

Flotillen skal, via underafdelingsforum, sende en repræsentant valgt af flotillen og der skal vælges en suppleant for denne. Repræsentanten (og suppleant) vælges for perioden 2024-2025 og skal repræsenterer flotillen i Marinehjemmeværnsrådet jfr. HJVBST 200-010


Hjemmeværnets rådsorganisation

 

1. FORMÅL

At fastsætte rammerne for rådsorganisationen i Hjemmeværnet med henblik på at sikre medindflydelse

for frivillige medlemmer samt at udbygge samarbejdet mellem henholdsvis de enkelte

hjemmeværnsgrene, frivillige medlemmer og ansat personel.


Rådsorganisationen kan behandle alle typer af sager, emner og idéer, store som små. Dermed

kan det også være emner eller idéer, som alene vedrører underafdelingen, eller det kan være

emner, som vedrører hele Hjemmeværnet. Princippet er dog, at mest muligt drøftes, behandles,

og løses i basisorganisationen på lavest mulige niveau inden for den pågældende chefs

kompetenceområde.


4.5. Marinehjemmeværnsrådet sammensættes med:

Chefen for Marinehjemmeværnet

Øvrige ansatte efter formandskabets bestemmelse

En repræsentant fra hver underafdelinginkl. den frivillige stab, hvoraf der vælges tre repræsentanter

og tre suppleanter til Landsrådet

To underafdelingschefrepræsentanter, hvoraf den ene er repræsentant i Landsrådet, den

anden er suppleant

 

Jeg indkalder derfor kandidater til, at være flotillens repræsentant og ønsker du at deltage i valget meld dig på min mail HVF366-FH@hjv.dk senest den 1. NOV 2023 senest kl. 12:00. Herefter vil der blive gennemført en valghandling med baggrund i de tilmeldte kandidater.

 

Claus Friis

FH

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring