Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Operativt Status Tjek gennemført med stort fremmøde.

80 soldater fra HVK Rødovre deltog i weekendens Operative Status Tjek (OST). HVK Rødovre var det første Kompagni der skulle igennem HDKBH’s nye Operative Status Tjek, så jeg tror at der var spændte forventninger hos alle til netop denne dag.

08-05-2017

af: LT Schwartzlose, DF 2 BEV DEL, HVK Rødovre

Kompagniet var blevet pålagt at stille 70% af aktive styrke, og det lykkedes. De 80 soldater fik 8 timer med fuld intensitet og mange forskellige cases.

Alle var sat til at møde kl. 0700 på Fabriksparken. Her stod den på indskrivning, våbenudlevering og pakning af køretøjer. Derefter forskød kompagniet til Høveltegaard.

Kompagniet får sidste info inden det går løs
På Høveltegaard blev kompagniet linet op og CH/DST og CH/OPU holdt en lille indledende tale. Så overgik delingerne til de 3 delingsførere. 2 DEL lagde ud med at have bevogtningen af hele Høveltegaard alene, da scenariet stadig var bevogtningstrin 2.
Efter DF befaling, blev det tid til GF’s suplerende befaling, etablering og indøvelse. Efter ca. 1 time kom meldingen fra HDKBH at vi skulle overgå til bevogtningstrin 3, hvilket betød at vi indsatte endnu en deling på objektet.


GF's plan forklares

Herefter gik det virkeligt stærkt. Der blev angrebet konstant fra alle sider. Både førere og menige blev presset fysisk, men absolut også psykisk. Der blev afprøvet alt fra reaktioner mod provokerende elementer til modangreb med patruljer uden for bevogtnings linjen.  Efter yderlige 3 timer kom signalet om at OST var slut. Afslutningsvis holdt CH/DST en kort tale hvor han takkede de fremmødte og fortalte at OST var bestået. Derefter holdt Delingerne gruppe og delings møde hvor vi fik talt dagen igennem. Det er jo desværre ikke hver uddannelses aften man har næsten hele delingen til sin rådighed, så dette var en kærkommen mulighed.

Patruljens modangreb på MS
Det var en spændene dag og jeg er meget stolt over det engagement som alle, fra LPU’ere til førere, viste. Og det gav absolut input til de næste mange uddannelses aftener.
Så en stor tak til alle der deltog og brugte en skøn solbeskinnet lørdag på Høveltegaard.
Også en tak til HDKBH’s kontrollanter, som kom med gode input, uden det gik ud over øvelsens flow.
Sidst men ikke mindst tak til INFHVK KBH som stillede momenter til rådighed. De lavede et meget flot, men desværre lidt sjældent set, fair moment spil, hvor de overgav eller trak sig når situationen talte for det.
Alt i alt en rigtig god oplevelse.

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring