Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Foto: Der blev øvet i, at lægge en hovedforbinding

Førstehjælp

Egen sikkerhed først – er det egoistisk, når der skal ydes førstehjælp? Nej, det er vigtigt, at forhindre, en ulykke IKKE udvikler sig. SKAB SIKKERHED, lød det mange gange fra instruktør Christian Schnor.

09-02-2019

 

 

​Nedennævnte eksempler er kun en brøkdel af de mange forskellige ulykkestyper, som en førstehjælper kan komme ud for. Måden, hvorpå der udøves førstehjælp, varierer meget i forhold til ulykkestype. Kursusbeviset kan bruges i det civile, så kurset er både grundigt og fyldigt.

PUNKT 1 – SKAB SIKKERHED: Kan eksempelvis udføres ved at slukke på kontakten til den strømførende ledning, som en given person holder fast i midt på et ledningsbrud. Skabe sikkerhed kan også betyde at hente en person op fra det vand, som personen er faldet i. "Hav omtanke for egen sikkerhed først, ellers kan førstehjælpen jo ikke udføres", fortsatte Christian Schnor. "

 

                          Foto: Der gives HLR (hjerte-lunge redning) med en hjertestarter

PUNKT 2 – GIV FØRSTEHJÆLP: Her er der tale kontrol af bevidsthedstilstand, den livsvigtige ilttransport. Gennemgå A-B-C = A – luftveje, B – Åndedræt, C – Kredsløb. "I er de første på stedet og det kan redde mange liv, at der ydes øjeblikkelig hjælp i ventetiden på enten læge eller ambulance", fortæller instruktør Christian Schnor.

 

PUNKT 3 – TILKALD HJÆLP: Ring 1-1-2 eller man har mulighed for, at bruge 1-1-2 APP. Du bliver vejledet igennem, det hele og de skal nok spørge, hvis du ikke selv er i stand, til at oplyse om de ting, som de har behov for. Man står aldrig alene, da de også kan vejlede i førstehjælpen. "Det er bare vigtig, at der bliver ringet efter hjælp", siger instruktør Christian Schnor.

 

Foto: Stabilt sideleje og indpakning af personen

Imens man venter på ambulancen, kan man revurdere førstehjælpen, opretholde normal legemstemperatur og psykisk førstehjælp.

Foto: Der blev øvet i diverse forbindinger og hjælpemidler. Her vises en Tysonforbinding, som lægges ved afrevet finger og ved en brækket arm, kan man lægge en armslynge, for at stabilisere armen.

 

Dette var nogle af de ting, som blev gennemgået på vores førstehjælpskursus i weekenden den 01-02 FEB 2019, der var meget mere såsom:

Hvordan skabe man sikkerhed, hvis et barn har drukket petroleum eller en skovarbejder har ramt sit ben med motorsaven? Hvad er symptomerne på svampeforgiftning? Hvilke planter er de giftigste i Danmark? Hvordan finder man oplysninger på nettet? 

Meget blev gennemdrøftet igennem weekenden og det var en meget lærerig weekend.

 Tak til vores instruktør: Christian Schnor

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring