Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flotillesektionen

Topbanner

Flotillesektionen

Flotillesektionen kommer, som navnet antyder, meget tæt på livet
i flotillerne og støtter en stor del af flotillernes daglige drift.

Flotillesektionen er en nyskabelse med det ny Marinehjemmeværn. Fokus er støtte til Marinehjemmeværnets frivillige, og sektionen er formelt ansvarlig for uddannelse, personaleadministration og ikke mindst kontakten ud til flotillerne.

OPGAVER            SAMARBEJDSRELATIONER                             
Ledelsesstøtte til flotillerne
 
Ledelseskonferencer, chefmøder, rådsmøder og Uddannelsesugen
 
Administrative inspektioner
 
Sagsbehandling, vejledning og støtte ved
 • Lovpligtig uddannelse (LPU)
 • Funktionsuddannelse
 • Enhedsuddannelse
 • Meritering
 • Skydning
Instruktøraftaler, rejseafregning, e-booking samt afregning af bilag, køresedler, kost mm.
 
Udnævnelser, tildeling af tegn, auditørsager, rådighedsvederlag samt vejledning og opfølgning på ansøgninger mv.
 

​I flotillerne

 • Flotillechef
 • Næstkommanderende
 • Uddannelsesstøtteofficer
 • Rekrutteringsofficer
 • Kommandobefalingsmand
 • Skydelærer mv.
Eksternt
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Hjemmeværnsskolen m.fl.

 

 

 

 

 

Kontakt Flotillesektionen: 72 82 04 00 / mhv-myn@mil.dk​ ​

 

 Kontakt


Sektionschef

Orlogskaptajn
Henriette Koopmann Søndergaard
mhv-chflo@hjv.dk

 

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring