Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bliv Medlem

Topbanner

Bliv Medlem

​​Medlemskab af Marinehjemmeværnet​​

 
Udfyld kontaktformular nederst på denne side, så kontakter vi dig
 
Inden er der lidt at tænke over, hvis du tænker på medlemskab:
 
Indgangen til at blive medlem af Marinehjemmeværnet går igennem en såkaldt orienteringssamtale med præsentation af hjemmeværnet, alle dine muligheder, men også rettigheder og pligter i forbindelse med endelig optagelse i Hjemmeværnet.
 
Inden da kan snak med den lokale rekrutteringsofficer eller medlem kan give en ide om, hvordan den enkelte passer ind i Marinehjemmeværnet, enten i en sejlende besætning, i Maritime Force Protection eller i en flotillestab.
 
Et uvildigt udvalg under Forsvarets Personalestyrelse godkender eller afviser ansøgere. Ansøgere til Hjemmeværnet kan blive afvist på grund af strafbare forhold eller helbredsmæssige problemer.
 
Den lovpligtige uddannelse (LPU) er det første, man skal i gang med efter optagelse i Hjemmeværnet. LPU starter med en militær grunduddannelse på ca. én uge, som er fælles for hele Hjemmeværnet.
 
Grunduddannelsen involverer en vis fysisk udfordring, men de fysiske krav er til at overkomme for langt de fleste.
 
Den maritime uddannelse kan påbegyndes, så snart man har taget den militære grunduddannelse, enten med det såkaldte dæksgastkursus på 8-10 dage hvis man vil med i en sejlende besætning, eller med et sømandskabskursus hvis man vil med i en Maritime Force Protection enhed.
 
LPU kræver derudover at man gennemfører enkelte kurser, som udgør grundlaget for tjeneste i Marinehjemmeværnet.  Disse ligger som regel over et par weekender og aftener.
Alt i alt bliver det til godt 250 timers LPU, som skal klares inden for de første tre år. Hvis man har været værnepligtig, kan man i mange tilfælde få godskrevet dele af den lovpligtige uddannelse.  
 
Marinehjemmeværnets dæksgastkursus er en del af LPU, og har ry for at byde på alle tiders kursusoplevelse, hvor team building og udfordrende oplevelser bestemt ikke er teoretiske.  Her undervises i føring af skibets hurtigtgående gummibåd (Speedbådskørekort) og kran, håndtering af redningsmidler og brandslukningsudstyr, bjærgning til redningsflåde, bekæmpelse af olieforurening, ror- og udkigstjeneste, sømandskab og orlogsmæssige traditioner.
 
For at fungere godt i en besætning skal man først og fremmest være indstillet på at møde som aftalt og altid være frisk på at dygtiggøre sig. Så snart man er hjemmevant på skibet som dæksgast i den del af Marinehjemmeværnet med de grå fartøjer - eller som soldat hos Maritime Force Protection - kan man begynde at sætte sig videre mål. Familieforhold, job, tid til rådighed, lyst til udfordring osv. skal tænkes ind.
 
Om bord på et marinehjemmeværnsfartøj eller ved et kommandokøretøj med gummibåd i Maritime Force Protection er der en række funktioner, som skal bestrides. Til hver af dem hører en uddannelse, som gennemføres ved kurser, fjernundervisning og ’on-the-job træning’. For nogle passer det fint at være dæksgast. Andre giver sig målrettet i kast med en eller flere funktionsuddannelser.
  
En militær eller en maritim baggrund er ingen betingelse. Mange er begyndt i Marine-hjemmeværnet uden at have beskæftiget sig med noget lignende før og har opnået stærke kompetencer.
 
Afhængigt af tidligere erhvervede kompetencer, f.eks. som skibsfører, søofficer eller lignende, udarbejdes et individuelt uddannelsesforløb. Dele af grunduddannelsen og funktionsuddannelserne vil dog skulle gennemføres.  Ensartetheden i det uddannelsesmæssige grundlag er en forudsætning for samarbejdet på tværs af besætninger, flotiller og værnsgrene.
 
Udover de militære og maritime uddannelser, indgår også uddannelser i projektledelse, møde-ledelse, konfliktløsning, undervisning, information, førstehjælp og endda markedsføring, for dem der interesserer sig for rekruttering, pressearbejde og sociale medier.
 
Alle uddannelser foregår i fritiden og er gratis for Hjemmeværnets medlemmer.
 
Er du klar til at kontakte Marinehjemmeværnet for medlemskab?
Udfyld formularen HER 
- husk at vælge Marinehjemmeværnet
 
Ønsker du udelukkende at blive kontaktet angående medlemskab af Maritime Force Protection (MFP)?
- Så læs vejledning til udfyldning af formularen nederst på siden HER
 
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring