Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktioner

Topbanner

Funktioner

Funktioner - de forskellige opgaver om bord og i land

Besætningen
Besætningen på et marinehjemmeværnsfartøj består af 12 mand M/K. Hvert fartøj har flere besætninger, så de skiftes til at have beredskabsvagt og kan afløse hinanden ved større opgaver.
 
De enkelte besætninger fungerer som faste grupper, hvor træningen af samarbejdet er vigtig. Det skal fungere, for når man er ude på havet, har man ansvaret for hinandens og for andres sikkerhed, og man skal derfor kunne stole på, at alle klarer deres del af opgaverne. Overblik, handlekraft og ansvarlighed er derfor vigtige personlige kompetencer om bord.
 
Alle i besætningen skal gennemføre et dæksgastkursus, som er Marinehjemmeværnets maritime grunduddannelse.  Dertil findes en uddannelse for hver funktion om bord.
 
Dæksgasten står til rors, holder udkig og håndterer grejet om bord: Trosser, fendere, ankerspil, brandslukningsmateriel, kran, gummibåd, flydespærringer, olieprøvetagningskit, projektører, linekastningsapparat, redningsudstyr mv.
 
Gummibådsføreren er med træning i praktisk sejlads og grundlæggende navigation fører af skibets hurtigtgående gummibåd ved operative indsættelser.
Det er også gummibådsføreren, der anløber skibe til søs, når politiet kontrollerer lystsejlere eller Toldstyrelsen udfører toldkontrol i dansk farvand.
 
Sygdomsbehandleren er uddannet af Søfartsstyrelsens Center for det Maritime Sundhedsvæsen og certificeret til at yde genoplivning og førstehjælp, samt at foretage forskellige typer af præhospital behandling ved ordination fra lægerne på Radio Medical.
  
Kommunikationsgasten betjener skibets militære og civile radiostationer. Ud over de maritime radioer er samtlige fartøjer udstyret med SINE radiostationer og er derved koblet direkte på kommunikationen med politi, beredskabsstyrelse, brandvæsen etc. Opgaverne omfatter også afsending af operative meddelelser til Søværnet samt føring af kommunikationsjournal. 
 
Hovmesteren er kok om bord, og har en veludstyret kabys til sin rådighed. Proviantering og madlavning til 12 mand m/k kræver en del, specielt når der skal serveres i søgang, mens besætningen arbejder i vagthold. I havn er måltiderne selvfølgelig et samlingspunkt, og at have en god hovmester om bord betyder meget for både udholdenheden og hyggen.
 
Våbenlederen har til ansvar at lede skytten ved øvelsesskydninger med maskingevær eller gevær. Marinehjemmeværnets fartøjer er i stand til væbnet sikring af eget skib og besætning.
 
Motorpasseren tager sig af skibets motorer samt en mængde pumper, ventiler, tanke, elektriske installationer og alarmanlæg.  Inden afgang har motorpasseren åbnet søventiler, skiftet til manuel brandslukning, kontrolleret olie, startet generator, frakoblet strøm fra land og afprøvet manøvregrej.
 
Navigatøren skal kunne navigere skibet efter papirsøkort, magnetkompas, satellitkompas, elektronisk søkort og radar samt føre skibets journal.
 
Vagtchefen er en navigatør, som er yderligere uddannet i befaling, skibshåndtering, organisation og navigation under alle forhold som f.eks. tæt tåge. Det er også vagtchefen, der beregner søgemønstre, når et havareret skib eller en person skal findes på havet.
 
Næstkommanderende er en uddannet vagtchef og står for at organisere besætningen og lede arbejdet på dækket.
 
Fartøjsføreren er den øverste ansvarlige om bord. Uddannelsen til fartøjsfører er Hjemmeværnets mest omfattende. Den inkluderer bl.a. hele navigatør- og vagtchefuddannelsen og tager adskillige år hvor man bliver klædt på til at lede en besætning, stå for dens sikkerhed og tage det fulde ansvar for et moderne rednings- og miljøfartøj.
 
Organisationen omkring fartøjet består, foruden de sejlende besætninger, af en flotille hvor frivillige officerer tager sig af ledelse, planlægning, administration, logistik, operativ koordination, forsyninger, rekruttering, uddannelse, ceremonielle funktioner og historisk arbejde samt sikrer, at medlemmerne er repræsenteret i Hjemmeværnets rådsorganisation.
 

Dæksgaster

Motorpasser


Kommunikationsgast

Vagtchef/Navigatør
 
Uddannelser
En række fritidsuddannelser giver adgang til at bestride de forskellige funktioner om bord.
Kravene til de forskellige funktioner er en kombination af civile standarder (F.eks. duelighedsbeviser, yachtskipper, radiostationsleder, sygdomsbehandler, hygiejnebevis) og standarder, der sættes af Marinehjemmeværnet og Søværnet.
 
Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn hører under Hjemmeværnsskolen og er et moderne uddannelsescenter med en professionel stab og en lang række tilknyttede instruktører, som udvikler og gennemfører de mange kurser.
 
Læs om ​medlemskab og uddannelse i Marinehjemmeværnet
Læs her om ​at være fartøjsfører, herunder om den navigatoriske uddannelse i Marinehjemmeværnet
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring