Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operations- og planlægningssektionen

Topbanner

Operations- og planlægningssektionen

Det er operations- og planlægningssektionens ansvar, at  styre og støtte flotillernes operationer og indsættelser.

​​Operations- og planlægningssektionen har ansvaret for den generelle koordinering og planlægning af Marinehjemmeværnets aktiviteter. Sektionen skal i samarbejde med samarbejdspartnere og flotillerne tilstræbe, at de operative aktiviteter og øvelser bliver gennemført sikkert og på et tilfredsstillende niveau.

OPGAVER SAMARBEJDSRELATIONER

Planlægning og opfølgning på aktiviteter generelt (AKOS)

Planlægning, gennemførelse og efterbehandling af operativ opgaveløsning

Planlægning, gennemførelse og efterbehandling af interne samvirkeøvelser og øvelser med Søværnet og det øvrige Hjemmeværn

Operative inspektioner (OPEVAL)

Koordination med interne og eksterne samarbejdspartnere i relation til ovenstående opgaver

Operative briefinger

MHV vagthavendeordning

           

​I flotillerne

  • Operationsofficer
  • Planlægningsofficer
  • Næstkommanderende
  • Fartøjsfører
Eksternt
  • Søværnskommandoen og Operationsstaben 
  • Øvrige myndigheder i Hjemmeværnet
  • Beredskabsstyrelsen
  • Politi
  • Skat m.fl.

 


Kontakt Operations- og planlægningssektionen: 72 16 36 18 / 
mhv-myn@mil.dk​ ​ ​

 Kontakt


Sektionschef
Orlogskaptajn
Daniel Kjærgaard Ammitsbøl ​
mhv-chopl@mil.dk
 

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring