Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Vestegnens Ledelsesmantra

På Befalingsmandsseminaret lørdag den 14. december 2019 besluttede de tilstedeværende officerer og befalingsmænd sig for at lave et ledelsesmantra, som skal være guideline for al ledelse og føring i Politihjemmeværnskompagni Vestegnen.

​​Politihjemmeværnskompagni Vestegnens ledelsesmantra lyder således:


 

 

Jeg vil som officer og befalingsmand i Politihjemmeværnskompagni Vestegnen altid

 

1)    Være VELFORBEREDT

a)     Jeg har i god tid sat mig ind i min opgave

b)     Jeg har udarbejdet de fornødne planer til opgavens løsning

c)     Jeg har lavet de fornødne aftaler, hvis jeg skulle blive forhindret i selv at gennemføre opgaven

d)     Jeg har sikret mig, at det fornødne materiel til opgaven er bestilt rettidigt og er afhentet

2)    Kende KOMPETENCERNE

a)     Jeg kender mit personels kompetencer inden for deres respektive ansvarsområde

b)     Jeg sætter en ære i at støtte mig til mit personels kompetencer, ud fra devisen alene er man svag men sammen er vi stærke.

3)    Anvende klar og entydig KOMMUNIKATION

a)     Jeg ved, at det er mit ansvar som afsender, at sikre mig, at modtagerne er klar til at modtage min kommunikation, og at de har forstået den

​b)​​     Jeg sætter en ære i, altid at sikre mig at min kommunikation er tilpasset modtageren og forholdene hvorunder den bliver givet.

​c)​     Jeg har forståelse for at støj kan forvanske min kommunikation, og at det er mit ansvar at sikre, at støjen ikke har forhindret modtageren i at modtage og forstå min kommunikation.

​​​

​​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224