Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Skal du på øvelse i Grønland?

I forventede periode 23. maj til 2. juni 2016 gennemfører Rigsfællesskabet en stor beredskabsøvelse i Grønland.
Øvelsens navn er Grønland LIVEX 2016, og i øvelsen deltager styrker fra flere lande. Distriktet skal stille med 2 grupper som momenter.

20-01-2016

GRØNLAND LIVEX 2016 er ved at tage form mht. HDEJY deltagelse.

HDEJY skal opstille 2 GRP., som figuranter til øvelsen, samt et mindre bidrag af støtte personel, bl.a fra den frivillige struktur.

Formålet med øvelsen er at styrke det danske og grønlandske katastrofeberedskabs evne til at koordinere og håndtere en større hændelse på strategisk, operativt og taktisk niveau.

 

Øvelsen har endvidere til formål at tilsikre videreudvikling af processer i relation til indsættelsen af Arktisk Beredskabsstyrke, hvor kapaciteter fra bl.a. Forsvaret og Hjemmeværnet indgår.


Øvelsesscenariet

Øvelsesscenariet er bygget op omkring en hændelse på søterritoriet. Et fragtskib og et krydstogtsskib sejler sammen i nærheden af Nuuk. I første fase vil der være fokus på eftersøgnings- og redningsaspektet, og i anden fase vil øvelsen have fokus på forureningsbekæmpelse. 

Det er planen, at Hjemmeværnet deltager med en politihjemmeværnsgruppe fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, 3 – 5 presseofficerer og 3 – 5 stabsofficerer samt 10 figurantgrupper (i alt ca. 100 figuranter). 


Øvelsesplanlægningen er i fuld gang. 

I Hjemmeværnsregi er det Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, der er pålagt øvelsesansvaret, og nu er den foreløbige plan snart på plads. 

Totalforsvarsregionen har inddraget de tre underlagte Hærhjemmeværnsdistrikter samt Flyverhjemmeværnsdistriktet og Virksomhedshjemmeværnsdistriktet i planlægningen. Øvelsen foregår omkring Sønderstrømfjord og Nuuk, scenario uddybes på et senere tidspunkt.


Skal DU med?

STHVK EJY skal finde/udvælge 3 MA til deltagelse i GRØNLAND LIVEX i perioden (forventet), 23. maj 2016 til 2. juni 2016 (og herefter Landsøvelse 3-5 juni). STHVK EJY skal indstille 3 personer til distriktet, 2 primære og 1 reserve.

Er det noget for dig, kan du melde dig til NK/STHVK EJY SENEST 10 feb. 2016.

DU skal være opmærksom på at forholdende kan være fysisk krævende pga. vejret, primitive forhold og lign., så dette skal tages med i overvejelserne før tilmeldelse. 

DU skal generelt kunne repræsenterer HJV på en sober og samarbejdsvillig måde, med fleksibilitet og omstillingsparat som nøgleord.

DU skal kunne i hele øvelsesperioden. Deltager du i Grønlands-øvelsen, SKAL du deltage i Landsøvelse 2016 3-5. juni.

Der vil tilgå mere info efter indstilling, via info aftener på HG22.

​​​

Fakta

For mere information kontakt KC eller NK STHVK EJY.
Du melder dig til NK/STHVK EJY via mail sthvkejy-nk@hjv.dk eller tlf 2288 8615
SENEST 10 feb 2016.

Herefter udvælges prioriteret rækkefølge, som indsendes til distriktet.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring