Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Distriktets historiske udvalg efterlyser flere medlemmer

Er du hjemmeværnssoldat og har interesse i hjemmeværnets historie kan det her være noget for dig.

15-01-2022


Af John Andersen, distriktshistoriker


Er du hjemmeværnssoldat og har interesse i hjemmeværnets historie kan det her være noget for dig.

Vi er ti frivillige kvinder og mænd fra Hjemmeværnet, overvejende tidligere befalingsmænd og officerer, med et godt og langt hjemmeværnsliv bag os og med stor viden og erfaring.

Vi har til opgave at viderebringe historien og stille den til rådighed for alle, der interesserer sig for Hjemmeværnet. Fx ved at:

  • Vedligeholde vores side på HJV.DK. 
  • Klargøre effekter, uniformerede mannequiner, plancher mm. til udlån til midlertidige udstillinger og vores egen udstilling.
  • Deltage i aktiviteter hvor Hjemmeværnets historie skal formidles, f.eks. Grøn dag, Kræmmermarkedet i Tangkrogen eller kompagniernes info-aktiviteter.
  • Være handymn og fremstille og reparere materiel og løse praktiske problemer, hvor de end må opstå.

Vi arbejder med arkivering, hvor indsamlet materiale bearbejdes, sorteres og registreres og henlægges i de respektive distrikts- eller kompagniarkiver. Det gør vi ved at skanne dokumenter, foto og KMP-aviser eller tage billeder af de indkomne effekter.

Endvidere er der specialopgaver fx vedrørende kompagniernes skjolde, krus, ærmemærker og andre markeringer, der løbende u​dvikles.

Historisk udvalg arbejder i Tirstrup, hvor vi også har den udstilling, som fotoene her viser, og alle er velkomne til at besøge (træf gerne aftale). Her er arkivet for de tidligere HJVD 23 og HJVD 24 samt nuværende HDEJY fra 1949 til dags dato.

Vi holder, med få undtagelser, åbent hver tirsdag 0900- 1500. Her løser vi mange opgaver sammen, men bringer også mange af de spændende opgaver med hjem efter behov.

Skriv med det samme til hdejy-historiker2-1@hjv.dk​, hvis du er interesseret i at møde os og høre mere om det historiske arbejde. Måske er det også noget for dig.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring