Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Hædres for indsats

Leder af Hevringkorpset hædres med distriktets skjold for sin store og mangeårige indsats

22-02-2022

​​​​​
Af OS K. Gunnestrup | HDEJY S9

Når ilden gives fri i Hevring skydeterræn er det ofte ​det såkaldte Hevringkorps, der står for sikkerheden. ​Den vitale sikkerhed dækker bl.a. bemanding af strandposter og bomme, så ingen civile eller uvedkom​mende finder ind i skydeterrænnet med de farer det kunne påføre dem.

Skydeterrænnet i Hevring er en alsidig størrelse, der anvendes både af Hjemmeværnet, Hæren, specialistyrkerne og Politiet, og når der er brug for det stiller soldaterne fra Hevringkorpset op, så enhederne kan fokusere på deres skydning.

En af årsagerne til at det kan lade sig gøre er mangeårige leder af Hevringkorpset Leo Jensen, der uophørligt har arbejdet med opbygning og indsættelse af korpset, noget der bestemt er blevet bemærket: 

"Jeg overrakte leder af Hevringkorpset Leo Jensen Hærhjemmeværnsdistrikt Østjyllands skjold for hans store og mangeårige indsats for Hevringkorpset", fortæller distriktschef Christina Pojezny, da hun mødte et Hevringkorps, der var samlet for første gang i to år. "Hevringkorpset er kendetegnet ved meget pligtopfyldende og erfarne soldater, med et langt hjemmeværnsliv og en særlig dedikation til skydning", fortsætter hun. 

Anledningen var et fællesarrangement for de 33 medlemmer af Hevringkorpset, som jo ellers kun ser hinanden i terrænet, når de løser deres opgaver, noget flere gør ved siden af deres andre funktioner i Hjemmeværnet.

Tillykke til Leo med hæderen!​​Er du interesseret i Hevringkorpsets arbejde og vil høre mere, så kan du kontakte Leo Jensen, der gerne svarer på spørgsmål fra nysgerrige, på e-mail 252037@hjv.dk​


  Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring