Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

"Almindelig Kollegial Hjælp" til HDMVS & POHVK Roskilde under Roskilde Festival 2019

Igen i år hjælper Hjemmeværnet politiet med trafikregulering i forbindelse med Roskilde Festival og Hjemmeværnskompagni Ballerup hjælper selvfølgelig gerne HDMVS & POVHK Roskilde.

08-07-2019

 

Af Ib Spanggaard, ledende Informationsofficer, HDKVE

Det er en helt særlig atmosfære der er, når Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland og Politihjemmeværnskompagni Roskilde ruller karavanen ud, og stiller op til en kæmpe opgave med at stå for trafikreguleringen ved Roskilde Festival.

Tropperne styres fra Kommandostationen, KSN, på en gård knyttet til teknisk skole tæt op ad festivalområdet og der er i en af længerne etableret køkkenafdeling til at holde styr på de mere end 100 portioner af mad, der skal udleveres. I gården er der stillet pavilloner op, som tjener både som beredskabsområde og forplejningsområde til vagtholdene.

Det er en uge med fuld fart på hvor særligt weekenderne i begge ender af festivalen tegner sig for spidsbelastningerne og hvor der er brug for ekstra ressourcer ud over hvad et kompagni typisk selv kan præstere. I Hjemmeværnskompagni Ballerup er vi glade for at kunne hjælpe med en samfundsvigtig opgave. Og der kunne sagtens bruges flere hjemmeværnsfolk til at støtte op om opgaven – særligt under spidsbelastningerne.

Kommandostationen er bemandet 24/7 og der er ligeledes vagtmandskab hele døgnet alle dage.  Hver dag opereres der med 3 vagthold og tre stabshold og der er vagter fra opsætning 29. juni til nedtagning 7. juli.

Kommandostationen opererer både med en vagthavende officer og en taktisk leder. Vagthavende officer har ansvaret for at holde styr på ressourcesituationen og disponere ud fra de oplysninger der tilgår om forhold på festivalen. Den taktiske leder skal hele tiden danne sig et overblik over trafiksituationen om behovene for indsættelser i det omfang ressourcerne tillader det.

Svært at forudsige trafiksituationen

Selvom der fra første dag er lavet en manøvreplan for indsættelser med 10 forudsete poster og 2-mands vagthold, som kan indsættes på de forskellig poster, er det rigtig svært at forudsige hvor stort behovet bliver for at bemande posterne. Det ene øjeblik kan alt virke roligt med helt normal trafikafvikling. Det næste øjeblik kan tilstrømningen af biler være så stor, at køen ved lyskrydsene og chikanerne ikke kan afvikles uden hjælp. For at vurdere situationen er der hele tiden kørende patruljer på vejene til at overvåge trafikken.

Op ad formiddagen sendes der som hovedregel et vagthold op til den første post for at observere og for at være klar til at indsættelse. Dermed skal der ikke først bruges tid på at få et vagthold op og der er samtidig øjne på trafikken.

Lørdag har indtil videre været den travleste dag. Fra kl. 11 begyndte det at spidse til med trafikken med festivalgæster og forældre som skulle aflevere deres børn. Vi vidste godt, at der ville komme mange lørdag. For rigtig mange af festivaldeltagerne vil gerne være med, når portene åbnes kl. 16. Vi forventede derfor stor belastning frem mod kl. 16. Allerede kl. 13 var der kø hele vejen ud af Køgevej og et stykke ned på motorvejen med en samlet kø-længde på 6 km. Denne lørdag blev køen afviklet ved 21-tiden om aftenen.

Søndagen tegnede til at blive mere stille men også her begyndte der stille og roligt at udvikle sig kø. Her var det ikke kun festivaldeltagere men også forældre, som skulle ud for at aflevere de ekstra forsyninger, som de ikke kunne slæbe til spurten om lørdagen ind for at finde den bedste plads.

Trafikreguleringsopgaven

Vores opgave med trafikreguleringen handler om flere ting. For det første er det vigtigt at få guidet trafikanterne i den rigtige retning. Rigtig mange ved ikke hvor indgang Øst, Vest og Syd ligger for ikke at tale om hvor MedarbejderCampen, Handelsskolen, Artistindgangen og m.m. ligger. Vejen ned gennem Vor Frue Hovedgade er spærret for almindelig trafik i den nordlige ende, fordi trafik fra begge retninger på den lille gade vil skabe et kolossalt kaos. Rigtig mange kører med GPS og når vi så har spærret den vej GPSen viser, spreder panikken sig i folk. Nogen gange skaber det kø at folk skal spørge, så det handler om at finde en balance mellem at sende folk videre med et håndtegn eller give dem beskeden med nedrullet vindue. Man kan næsten se lettelsen hos folk, når de får at vide at det er den rigtige vej til indgang Øst og med et smil fra os fornemmer vi at de kan leve med at skulle holde i kø en times tid. En anden vigtig opgave er at sikre passage ud fra området igen ved trafikregulering, når køen er nået hen forbi lyskrydsene. Kommer der et par biler for meget med over, kan det betyde, at vi ikke kan få de store busser ud fra området. En tredje vigtig opgave er at f bilerne det hurtigste vej ud af afsætningsområdet og styre flest muligt sydom. Det handler om at få flest muligt biler igennem i begge retninger på kortest mulig tid. Vi kan ikke fjerne bilkøerne og bilkøerne er ikke vores skyld. Det er det store antal biler og sikkerhedsforholdene i området, som resulterer i køerne. Vi kan afhjælpe trafikken, så den sker så lempeligt og sikkert som muligt efter forholdene.

Det kan være rigtig hårdt at dirigere trafik. Der er rigtig mange ting man skal holde styr på, og man bliver spurgt om alt muligt både fra trafikanter og fra festivalgængere. KSN bestræber sig på at vagterne ikke skal være for lange helst 1-2 timer, men nogle år har det været nødvendigt at tage en tørn på 4 timer i streg som manuelt lyskryds. Det er rigtig hårdt!

Uden mad og drikke….

Som en forudsætning for at holde mandskabet kørende skal der forplejninger til. Det er der heldigvis rigtig godt styr på, både med morgenmad, frokost, aftensmad, natmad og kaffe og kage. Det fungerer rigtig godt og det bliver forsøgt at koordinere vagtholdene, så alle få mad inden for en time omkring hovedmåltiderne.

Assistance fra politiet

Med så meget trafik og så mange mennesker der skal sættes af sker det, at nogle af trafikanterne forsøger at finde en let løsning med at holde i rabatten på hovedvejen, selvom der er standsning og parkering forbudt. Vi kan som trafikregulering kun se til at de overtræder reglerne og skaber farlige situationer for sig selv og andre. Heldigvis er der også masse af politi både på motorcykel og i biler. Der bliver udskrevet rigtig mange bøder i den uge. Det er ligesom om, at der er en lemming-effekt i overtrædelserne. Har en først valgt at holde ind til siden og sætte folk og bagage af, så gør andre det også, og så får man opfattelse af at det er legalt, altså lige indtil politiet kommer. Via KSN har vi også mulighed for at rekvirere politiet. Det sker, at der opstår en situation i et kryds, hvor der skal bruges hjælp. Da vi alle er udstyret med radio, kan motorcyklerne være fremme hos os i løbet af få minutter.

Jo, trafikregulering under festivalugen er en helt speciel oplevelse. Det er glade mennesker på vej til festival, gensyn med gamle hjemmeværnskammerater fra sidste års trafikregulering og glæden ved at kunne støtte politiet og et andet hjemmeværnskompagni med en samfundsvigtig opgave, hvor der er brug for en større kapacitet end man selv råder over :-)

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring