Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

ROSKILDE FESTIVAL 2019


Skal du også med i år?
Vil du deltage i løsningen af en række spændende opgaver for politiet
Kan du holde hovedet koldt, når det gælder?
Så tilmeld dig allerede nu til Hjemmeværnets opgaver under dette års Roskilde Festival!

16-04-2019

INDSÆTTELSEN I 2019

Medlemmer fra hele Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjællands (samt landets øvrige) politikompagnier, inviteres hermed til deltagelse i den årligt tilbagevendende indsættelse til støtte for Midt- og Vestsjællands Politi i forbindelse med Roskilde Festival. Medlemmer fra Hjemmeværnets øvrige værnsgrene er naturligvis også velkomne.

Ens betingelse for alle er: Besiddelse af godt humør, en vis fysisk udholdenhed, POFUNK/ eller Q i færdselsregulering. Læs mere om hvordan du kan nå at få Q i færdselsregulering nedenfor.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland er overordnet ansvarlig for indsatsen, som igen i år gennemføres under ledelse af Politihjemmeværnskompagni Roskilde.

Vi får også travlt i år, men der venter alle deltagere en masse spændende opgaver. Derfor gælder "først til mølle-princippet" for alle tilmeldinger. Desuden er alle vagthold justeret, så de passer til opgaven i 2019. - Så vent ikke for længe med at tilmelde dig!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dette års indsættelse starter lørdag den 29 juni og slutter søndag den 7. juli 2019

 • Dagvagter:   kl. 06.30 - 15.30
 • Aftenvagter: kl. 14.30 - 23.30
 • Nattevagter: kl. 22.30 - 07.30
 • Mødested ved vagttiltrædelse: KSN, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
 • Der er parkeringspladser på mødestedet for tjenestegørende personel.

HVEM KAN DELTAGE?

 • For at kunne deltage i dette års indsættelse, er det et krav, at du har bestået enten POFUNK eller har Q i færdselsregulering.
 • Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er i besiddelse af én af disse uddannelser, kan du med fordel kontakte POHVK ROS, som afholder et færdselsreguleringskursus (Q 1205). Dette kursus bliver afholdt i Roskilde, lørdag den 27. april 2019 kl. 08.00 - 15.00.
 • Tilmelding via kan ske via www.hjv.dk under POHVK ROS' aktivitetsmodul. Du kan også skrive til kompagniets uddannelsesstøtteofficer: pohvkros-udstof@hjv.dk

PÅKLÆDNING

 • MTS (LET),  baret og Cap/MTS
 • Færdselsreguleringsjakke, refleksbind og reguleringsstav

FORPLEJNING OG INDKVARTERING

 • Der vil som sædvanligt ikke mangle forplejning, og hvis du tager flere på hinanden følgende vagter, har du mulighed for at blive indkvarteret i HDMVS' nyindrettede midlertidige militære belægningsfaciliteter på Flyvestation Skalstrup.
 • Civil adgang til festivalpladsen uden for den frivillige tjeneste
 • Der gælder de samme regler som sidste år = mindst 32 timers frivillig tjeneste!

TILMELDING OG INFORMATION

 • Let tilmelding kan ske via mobil.hjv.dk
 • Eller via POHVKROS aktivitetsmodul på www.hjv.dk under "Roskilde Festival 2019".
 • I øvrigt vil du løbende kunne finde flere oplysninger siderne www.pohvk-ros.dk og www.hdmvs.dk  efterhånden som tiden for festivalen nærmer sig.

ØVRIGE SPØRGSMÅL KAN BESVARES VED HENVENDEL TIL:

 

 

 

Fakta

Festivalen i 2019 er den 49. festival. Den første var i 1971.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring