Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Roskilde Festival 2018 - Skal du også med i år?

Det bliver også en uforglemmelig oplevelse i år, og derfor vil vi selvfølgelig også gerne have dig med!

23-06-2018

Har du lyst til at kunne høre musik 24/7 - Deltage i løsningen af en række spændende opgaver for politiet - Og kan du holde hovedet koldt, når det gælder? 

Så tilmeld dig allerede nu til Hjemmeværnets opgaver under dette års Roskilde Festival!


 

Indsættelsen i 2018
Medlemmer fra hele Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjællands (samt landets øvrige) politikompagnier, indbydes hermed til deltagelse i Roskildes største og årligt tilbagevendende "havefest". Medlemmer fra Hjemmeværnets øvrige værnsgrene er naturligvis også velkomne.
Ens betingelse for alle er: Besiddelse af godt humør, en vis fysisk udholdenhed, POFUNK/ eller Q i færdselsregulering.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland er overordnet ansvarlig for indsatsen, som igen i år gennemføres under ledelse af Politihjemmeværnskompagni Roskilde.

Vi får også travlt i år, men der venter alle deltagere en masse spændende opgaver.  Derfor gælder først til mølle princippet for alle tilmeldinger, så vent ikke for længe med at tilmelde dig!

Praktiske oplysninger
Dette års indsættelse starter lørdag den 30. juni og slutter søndag den 8. juli


• Dagvagter: kl. 06.30 - 15.30
• Aftenvagter: kl. 14.30 - 23.30
• Nattevagter: kl. 22.30 - 07.30


• Mødested ved vagttiltrædelse: KSN, Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde.
• Der er parkeringspladser på mødestedet for tjenestegørende personel.

Hvem kan deltage?
For at kunne deltage i dette års indsættelse, er det et krav, at du har bestået enten POFUNK eller har Q i færdselsregulering (Q 1205).


Påklædning
 - Kampuniform M/01 eller MTS (begge sommer)
 - Husk at medbringe både baret, kamphue M84 / eller Cap/MTS
 - Færdselsreguleringsjakke, refleksbind og reguleringsstav

Forplejning
Der vil som sædvanligt ikke mangle forplejning, og hvis du tager flere på hinanden følgende vagter, har du mulighed for at blive indkvarteret på Flyvestation Skalstrup.
Civil adgang til festivalpladsen uden for den frivillige tjeneste
Der gælder de samme regler som sidste år = mindst 32 timers frivillig tjeneste!

Tilmelding og information
- Tilmelding kan ske via www.hjv.dk under POHVKROS’ aktivitetsmodul (søg efter Roskilde Festival 2018).

I øvrigt vil du løbende kunne finde flere oplysninger siderne www.pohvk-ros.dk  og www.hdmvs.dk   efterhånden som tiden for festivalen nærmer sig.

Øvrige spørgsmål kan besvares ved henvendelse til:
- KN/KC Johnny Nielsen, tlf.: 91 36 69 64 - E-mail: pohvkros-kc@hjv.dk
- PL/NK Henrik Tranholm, tlf.: 20 72 86 65 - E-mail: pohvkros-nk@hjv.dk

 


Fakta

Spørgsmål - Kontakt Tlf.: 91 36 69 64
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring