Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Kaffe skal der til
​Kaffe skal der til​

FUNK og VEDL UDD WEEKEND

Og hvad betyder denne forkortelse så?

28-02-2015
Funktions og vedligeholdelsesuddannelses såmænd, weekend, og det foregår i weekenden:
27 FEB - 01 MAR 2015.

Der tilbydes mange forskellige kursus i denne weekend, der er - næsten - et tilbud til alle aktive i Hjemmeværnet.

Hvad siger du f. eks. til at kunne få dit ​Førstehjælp opfrisket på et 6 timer vedligeholdelseskursus.
Her lærte deltagerne om hvorfor det kaldes Første hjælp. Det er fordi det er det første du gør der er det vigtigste når man taler om livreddende førstehjælp.
Hertil blev der brugt dukker så alle kunne bruge en hjertestarter.


Eller hvad siger du til at få mere at vide om hvordan du agerer i et køkken, så du undgår at smitte dem du laver mad til med et eller andet?
Hjemmeværnet laver mad til soldaterne under f. eks. en øvelse eller en uddannelse som denne, og selv om man siger at "Uden mad og drikke, du'r helten ikke", så skal han jo også kunne overleve efter måltidet.​

Det var ikke "kun" soldaterne, der denne weekend var på skolebænken, også nogle af distriktets kompagnichefer havde tilmeldt sig et vedligeholdelseskursus.
Dette kursus gav en god opfriskning på hvordan det nu lige er man laver en god befaling.

Til en god befaling hører også, at man tænker det juridiske aspekt ind over.
Her havde distriktet fået regionen "MJUR" Militær juridiske rådgiver, til at komme med et spændende og oplysende indlæg som de tilstedeværende kompagnichefer fik meget ud af.

Når en krig skal føres, eller - her i fredstid - en uddannelse skal gennemføres - skal der bruges forsyninger.
Ofte er det en kompliceret og administrativ stor opgave at få logistikken til "at spille" og det kan man normalt heller ikke, med mindre man har en uddannelse i det på en eller anden måde.
I denne weekend gennemførte distriktet et "Forsyningshjælper-kursus" der giver deltagerne et godt indblik - og viden om - hvad det er der skal til når netop logistikken skal køre.
Et spændende kursus med en ny HJV_BST "Hjemmeværnsbestemmelse" som deltagerne nu skal hjem og studere nærmere.


For nogle er det næste nok det vigtigste:
Hvem sørger for at jeg får noget at spise og en seng at sove i?

Det sørger de for på kursuskontoret, der denne weekend er bemandet af Jette Koch og Tina Lundgren.
Herunder betjener Jette en af kursisterne fra forsyningshjælperne Annelise Jespersen. Tina var ude på andre opgaver da fotografen var til stede.Udover de nævnte kurser blev der også gennemført kurser i Signaltjeneste, indsats- og katastrofepsykologi, skudt funktionsskydninger og udtagelseskydninger til pokalskydning.

Alt i alt en god weekend der endnu i krivende stund er godt i gang.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring