Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os - Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

​HDSEJ facade, november 2014

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland
blev til ved Forsvarsforliget den 01. januar 2010. Vi består af 21 normerede ansatte.
 
Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
Hærhjemmeværnet er opdelt i 2 Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af eksplosionsstoffer
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Trafikregulering
  • Infanteri
  • Vinterberedskab
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring