Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Udtalelse vedr. våben

Herunder kan du læse den udtalelse landsrådet har udsendt.

16-03-2015
Hærhjemmeværnsrådet har den 13. marts 2015  afholdt ordinært rådsmøde på Ryes Kaserne i Fredericia.

Hærhjemmeværnsrådet drøftede blandt andet situationen i Hjemmeværnet som følge af beslutningen tidligere på ugen, om midlertidigt at inddrage bundstykkerne til de våben som Hjemmeværnets frivillige opbevarer i hjemmet. 

Rådet tager beslutningen om inddragelsen af bundstykkerne til efterretning, og følger naturligvis Hjemmeværnsledelsens beslutning.  Vi beklager samtidig, at forudgående hændelser har gjort disse midlertidige foranstaltninger nødvendige, og imødeser en snarlig afklaring i forhold til en langsigtet og permanent løsning for opbevaringen af Hjemmeværnets våben i hjemmet. 

Som en frivillig, militær og væbnet organisation er Hjemmeværnet en vigtig del af det militære beredskab i Danmark, og vi ser os fortsat som en vigtig del af terrorberedskabet med relevante opgaver som støtte til politiet.  Vi beklager derfor også, at der er frivillige i Hjemmeværnet, der har taget inddragelsen af bundstykkerne som udtryk for mistillid til organisationen og dens evne til at kunne løse sine opgaver, og som konsekvens deraf har valgt at forlade Hjemmeværnet. 

Hærhjemmeværnsrådet konstaterer, at der er sagt og skrevet meget om Hjemmeværnets interne forhold både i pressen og på sociale medier, og at mange af disse udtalelser desværre ikke er helt korrekte.  Vi vil gerne bede om, at omtale af Hjemmeværnet sker på baggrund af korrekte fakta, og at det sker med den respekt, som den enkelte og organisationen fortjener. 

Hjemmeværnets berettigelse som en frivillig, militær og væbnet organisation til støtte for Forsvaret, Politiet og Beredskabet er uomtvistelig.  Vi er omstillingsparate, og vi har fulgt med tiden og tilpasset organisationen, uddannelserne og opgaverne. Hvis der kan gøres mere, for at sikre en bedre opbevaring af Hjemmeværnets våben i hjemmet, skal det naturligvis gøres. Men det skal ske på en måde, så Hjemmeværnet også fremover kan yde støtten, og det skal ske med respekt for Hjemmeværnet som en beredskabsorganisation og for de frivilliges muligheder for at uddanne sig i støtten til Forsvaret, Politiet og Beredskabet. 

P.v.a. Hærhjemmeværnsrådet, Claus Lemming, Frivillig Formand 

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring