Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Stabskompagniet, dens opgaver og enheder

Velkommen til Stabskompagni Sydsjælland og Lolland-Falster
 
Vi er Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falsters primære støttekompagni, som støtter med løsning af opgaver på alle niveauer og under mange former. Vi støtter også Distriktets øvrige kompagnier med hjælp til løsning af opgaver.
 
Vi ynder at betegne os selv som bindeleddet - eller limen - som får distriktet og dets underliggende kompagnier til at fungere i fred, krise og også i krig.
 
I et stabskompagni er der størst mulighed for at få en funktion, man selv synes er spændende... samtidig med at man virker for og ved fællesskabet.
Vi har behov for soldater, der kan skyde og løbe. Og også soldater som eksempelvis kan styre ofte tunge og farlige køretøjer samt eksempelvis pansrede mandskabsvogne i sneberedskabet.
 
Vi har også behov for folk, der sørger for kommunikationen mellem kompagnierne og distriktet, vi ønsker (og har) folk, som sørger for, at soldaterne i de andre kompagnier har tilgang af eksempelvis ammunition, forplejning og alt det udstyr, som skal til for at holde en stor organisation kørende.
 
Især i en krise og endda ved en katasatrofe situation - eksempelvis store ulykker - kan Hjemmeværnet blive tilkaldt til at hjælpe til ved begivenheden (f.eks. ulykkesstedet). Der skal folk til at lave arbejdet på stedet, men der skal sandelig også være folk, som eksempelvis får logistikken til at hænge sammen.
 
Et stabskompagni er bare SÅ meget mere end et normalt hjemmeværnskompagni. Hvis du vil høre mere om mulighederne i et stabskompagni, så kan du henvende dig til vores Rekrutteringsofficer - vi kalder personen en ROF i Hjemmeværnet - og vedkommende vil kontakte dig hurtigst muligt.
 

LT Per Holm Nielsen

Mail: sthvkslf-rof@hjv.dk

Du kan ansøge hér: Vi stiller op

 
Læs mere om stabskompagniet ved at klikke på linksene nedenunder:
Stabs-deling                Se mere her
 
Kommando-deling       Se mere her
 
Bevogtnings-deling     Se mere her
 
Logistik-deling            Se mere her
 
Info-element
Reserven                     Se mere her
 
 
Og så skal du da have at vide de generelle ting om Hjemmeværnet:
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
   
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 •  
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
Hærhjemmeværnet er opdelt i Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
 • Patruljetjeneste
 • Rydning af fyrværkeri
 • Hundetjeneste
 • Afspærring og bevogtning
 • Bevogtning af jernbaner
 • Trafikregulering
 • Infanteri
 • Logistik
 • Transport og chauffør tjeneste
 • Signaltjeneste
 • og meget, meget mere...
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring