Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

CH HDSEJ Thomas Pedersen
​Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, major Thomas Pedersen, byder velkommen

Stabsøvelse (STØVGAR) 2017

ØVELSE  *  ØVELSE  *  ØVELSE

Onsdag d. 30. august påbegyndes det store EU topmøde i København.

ØVELSE  *  ØVELSE  *  ØVELSE

26-08-2017
Af informationsofficer, kaptajn, Allan From.

ØVELSE  *  ØVELSE  *  ØVELSE

Regeringslederne, samt diverse ministre skal, ud over at tale EU's fremtid, ligeledes tale om intervenering i Mellemøsten, flygtningestrømme og global miljøforkæmpelse. Det forventes ligeledes at man vil vende emnet ”Rusland”.

Ud over EU landene, vil der være deltagelse fra blandt andet USA, Norge, Island, Serbien, Montenegro, Bosnien og Kosovo.

Mødet strækker sig frem til 5. september, der er officiel afslutning. Dele af mødedeltagerne vil dog fortsætte yderligere forhandlinger frem til den 8. september.

Arrangementet kræver et stort sikkerhedsopbud, hvorfor der skal bruges politi fra hele landet.​

Politiet er nødsaget til at lægge hovedvægten af deres ressourcer i København, hvorfor man fra politisk side har aktiveret dele af hjemmeværnet mhp. at støtte Politiet til de øvrige aktiviteter. 

Sådan lød en del af den befaling Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland modtog fra Landsdelsregion Vest.

Herunder er det chefen for regionen, oberst Flemming Agerskov, der udgiver regionens befaling til distriktet.Sagt med det samme: Det er "kun" en øvelse, men scenariet er slet, slet ikke utænkeligt.

Og dette var, hvad Værnsfælles Kommando (VFK) besluttede, heldigvis var det kun øvelse, men alligevel:

(1)  VFK vil:

På baggrund de foreliggende efterretninger, støtte politiet i deres opgaver og stille ressourcer til rådighed for at sikre befolkningen bedst muligt under gennemførelse af aktiviteter relateret til EU topmødet. Dette skal i videst muligt omfang ske uden indsættelse af HRN ENH, og skal ske uden betydning for deres UDD, internationale operationer og beredskab.

VFK vil efter rekvisition bidrage med særlig hjælp til samfundet som beskrevet i VFK Plankompleks.

VFK vil indledningsvis bidrage med 3000 mand fra HJV, til at yde særlig hjælp til politiet som beskrevet i VFK Plankompleks, mhp at støtte ved bevogtningsopgaver.

VFK vil støtte politiet med særlig hjælp til opstilling af operative reserver i teams med politimæssig deltagelse.​ 

Fra lørdag morgen kl. 0800 til kl. 1800 arbejdede distriktets STAB hårdt og energisk, på at få lavet en plan der kunne dække de mange scenarier ovenstående kunne medføre.

Herunder to af distriktets stabsofficerer, Stig og Helge.Ved den afsluttende "test" hvor der blev stillet spørgsmål til de forskellige specialister, blev det godgjort, at Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland var i stand til, at udføre den pålagte opgave.

Hjemmeværnet "beviste" endnu engang, at det er en enhed samfundet kan regne med når der bliver behov for deres kompetancer.Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring