Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Glaedelig jul fra Distriktschefen

Distriktschefen ønsker alle en glædelig jul, og takker af for året der er gået.

10-12-2023


Kære alle i HDSLF Julehilsen 2023 

Vi nærmer os hastigt jul og nytår, og jeg vil gerne her ønske jer og jeres kære en rigtig glædelig jul og et godt nytår; og sige jer en stor tak for indsatsen i 2023. 2023 har desværre været endnu et år præget af krig og konflikt i verden. Ruslands invasionskrig i Ukraine fortsætter; og siden 7. oktober har vi været vidner til først Hamas’ brutale terrorangreb og dernæst den efterfølgende krig mellem Hamas og Israel i Gaza. 

I begge krige – og i mange andre – kan vi se på, hvordan civilbefolkningen og landet lider under kamphandlingerne. Det vækker vores medfølelse, men det minder os også om, hvor vigtigt det er, at vi gør hvad vi kan for at Danmark ikke skal blive ramt af krig og ufred. Det er derfor vi i Danmark har et forsvar, og derfor vi arbejder i og for et stærkt hjemmeværn. Tidligere i år indgik forligspartierne et historisk omfattende forsvarsforlig, som vil medføre en styrkelse af det samlede forsvar i de kommende år. I skrivende stund ved vi ikke, præcis hvilke konsekvenser forliget får for vores del af Hjemmeværnet, men jeg tænker, at vi får meget mere at vide i løbet af 2024. Et år med mange og nye indsættelser I HDSLF har 2023 været endnu et travlt år, hvor vi har løst rigtig mange opgaver til støtte for den øvrige del af forsvaret, for politiet og for beredskabet. 

Jeg er tilfreds med, at vores støtte til resten af forsvaret fylder mere og mere. I 2023 har vi bl.a. støttet med bevogtning af midlertidigt militært område, leveret uddannelsesstøtte, og som noget nyt har vi stået for bevogtningsuddannelse af de værnepligtige soldater i både Slagelse og Vordingborg. Vores to musikkorps støtter også garnisonerne i Korsør, Slagelse og Vordingborg med levering af militærmusik ifm. større arrangementer. I det hele taget har vi et rigtigt godt samarbejde med de tre garnisoner i vores område, et samarbejde som jeg tror vil blive endnu tættere i de kommende år. 

Vi styrker forsvaret! 

Som nævnt støtter vi naturligvis også fortsat politi og beredskab. Vi stod klar og leverede, da stormfloden ramte 20.-21. oktober. Med kort varsel var de første soldater på plads, og inden for tre timer havde HDSLF over 100 soldater klar til at støtte politi og beredskab. De fleste blev indsat på Møn, men vi støttede flere steder i vores område. En flot illustration af, hvor vigtig Hjemmeværnet er for samfundets samlede beredskab. Støtten til politiet er en hjørnesten i HDSLF indsats, og også i år har vi leveret, når politiet kalder. Både til de større, planlagte arrangementer, og til de mange uvarslede støtteopgaver, fx afspærring af gerningssteder, hjælp til eftersøgninger, indsættelse af vores rydningsassistenter mv. En helt særlig opgave var, da vi støttede politiet ifm. eftersøgningen af en bortført 13-årig pige ved Kirkerup i marts måned. Det var en stor glæde og tilfredsstillelse for os alle, da pigen blev fundet i god behold og kunne genforenes med sin familie. En anden speciel opgave var støtten ifm. Dronningens besøg i Vordingborg, hvor soldater fra HDSLF stillede Forsvarets fanekommando ved Kongeskibets ankomst til Vordingborg havn. Vores støtte til politiets grænsekontrol fortsætter også. Den lille, trofaste flok soldater fra HDSLF Grænsekontrolstyrke Øst leverer dagligt den efterspurgte støtte til politiets indrejsekontrol i Rødbyhavn og Gedser. Der har i årets løb været mange spekulationer om opgavens fremtidige indretning, men indtil videre regner vi med at opgaveløsningen fortsætter som hidtil. Uddannelsesaktiviteter i 2023 – både mange og gode Ud over indsættelserne har året 2023 været fyldt med gode uddannelsesaktiviteter i kompagnierne og ved distriktet. Jeg var meget glad for vores feltøvelse i marts, hvor vi både fik gennemført gode og relevante dele af øvelsen opdelt i turnus, og fik indsat hele styrken i en afsluttende stor øvelsesindsættelse på Falster. Kompagnierne havde selv budt ind og tog ansvar for både planlægning og gennemførelse af dele af øvelsen. Det gav et rigtigt godt resultat. Derudover har der året igennem været gennemført et utal af aktiviteter, der har højnet vores samlede uddannelsesniveau. Vi har fx øget vores bidrag til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke, og vi gennemførte igen i år HDSLF skydeperiode i Borris med godt resultat. Jeg er også glad for, at vi har fået genoplivet den gode tradition med HDSLF 8-kamp, hvor alle kompagnier kan mødes i venskabelig kappestrid – og efterfølgende grill og hygge. 

I løbet af året har vi også haft soldater og enheder på øvelse i både Tyskland, Sverige og Grønland. Vi har også selv haft besøg af en gruppe tyske soldater, der deltog på HDSLF skydeperiode i Borris i september måned. Uden at afsløre for meget, kan jeg godt sige at det internationale samarbejde med vores naboer i Tyskland og Sverige kommer til at fylde mere i fremtiden –allerede i 2024. 3 2024 – et stærkt hjemmeværnsår Det kommende år 2024 bliver et år, hvor der er mange relevante og spændende aktiviteter på programmet. Vi kommer til at fortsætte fokus på at blive endnu bedre til at løse vores militære opgaver, både at kunne bevogte militære områder, og at kunne levere værtsnationsstøtte til allierede styrker, der kommer til vores område. I 2024 vil Hjemmeværnet også få ekstra opmærksomhed, da det den 1. april 2024 er 75 år siden det statslige Hjemmeværn blev oprettet. Jubilæet vil blive markeret i løbet af året både nationalt og lokalt, og i kan allerede nu sætte X i kalenderen lørdag den 4. maj 2024, hvor vi i HDSLF vil markere Hjemmeværnets 75-års jubilæum i Vordingborg i forbindelse med vores traditionelle fejring af 4. maj. Det bliver et arrangement, hvor vi gerne vil samle så mange HDSLF-soldater som muligt, og gerne med jeres pårørende. Vi gennemfører arrangementet i skyggen af Gåsetårnet på Danmarks Borgcenter - med adgang for offentligheden, så vi bedst muligt kan præsentere og promovere HDSLF og vores hjemmeværn. Som nævnt vil vi også stræbe mod et tættere samarbejde med vores svenske og tyske naboer. Et konkret eksempel er, at vi planlægger på i 2024 at gennemføre HDSLF skydeperiode i Sverige. Sæt gerne X i kalenderen ved denne aktivitet 13-15. september. Det bliver godt. I må også gerne prioritere deltagelse i Landsdelsregion Østs feltøvelse 15-17. marts. Her vil i og jeres kompagnier blive indsat i vores eget område som del af landsdelsregionens samlede øvelse. 

I andet halvår 2024 har vi også planlagt spændende (og krævende) HDSLF øvelsesaktiviteter – men mere om det på et senere tidspunkt. Jeg vil også her opfordre alle kompagnier til at bakke op om distriktets 8-kamp i 2024. Konkurrencen gennemføres i/omkring Kulsbjerg lørdag den 8. juni 2024. Og 8-kamps-dagen afsluttes naturligvis med fællesspisning og hyggeligt samvær ifm. præmieoverrækkelsen. Alle kompagnier bør stille med (mindst) et hold. 

KFOR 2025 I 2024 vil vi også gradvist mere og mere fokusere på HDSLF opgave at opstille bevogtningsdelingen til KFOR hold 52b. Hold 52b skal udsendes i 2025, men vi er allerede i gang med at finde bruttoholdet. Som noget af det første har vi udpeget ledelsen af det hold, der skal til Kosovo, bestående af major Bo Hoedt Hansen, seniorsergent Eik Stig Guldberg og kaptajn (R) Helge Frost. Der er allerede også ganske mange, der har udvist interesse for at komme med på dette hold, hvilket er meget positivt. Tak fordi i også stiller op til denne vigtige opgave. I løbet af 2024 vil der blive gennemført flere og flere rekrutterings- og uddannelsesaktiviteter for de, der melder sig til denne spændende opgave. Hvis i er interesserede i udsendelse til KFOR, så skriv til HDSLF-MYN@mil.dk – så vil i blive kontaktet. 

Status i staben I staben har 2023 budt på forandringer. Desværre ikke alene positivt, for i januar afgik korporal Carsten Dyrkilde desværre ved døden efter længere tids svær sygdom. Carsten var en nøglemedarbejder og meget afholdt både inden og uden for HDSLF. Det viste sig bl.a. ved Carstens bisættelse i Ringsted, hvor der var et meget stort og fint fremmøde af både soldater og faner fra hele HDSLF. Tak for jeres opbakning – og ære være Carstens minde. I oktober gik Gitte Spenner, der i en årrække har været ansat i flexjob ved HDSLF, på pension. Jeg håber at Gitte nyder sit velfortjente otium. Til gengæld er staben i løbet af året blevet forstærket af kaptajn Allan Søefelt (S9/Informationsofficer) og oversergent Johannes Jakobsen (S7/Uddannelsesbefalingsmand). Senest har vi også kunnet ansætte kaptajn Jørn Kamper i en midlertidig stilling, primært mhp. at kunne støtte staben og kompagnierne med planlægning og gennemførelse af aktiviteterne i 2024. Jeg selv har været fraværende fra HDSLF i årets sidste kvartal pga.​ en planlagt operation. I mit fravær har stabschefen, major Kenneth Thornild, været fungerende chef. Jeg vil her også gerne sige Kenneth tak for indsatsen – han har gjort det super godt. Jeg er nu klar til indsats igen og glæder mig til at komme tilbage i ’stolen’ efter nytår. Tak for i år – vi ses i 2024 Til slut vil jeg endnu engang sige: Tak for jeres indsats i 2023. Jeg glæder mig til at møde jer ved nogle gode hjemmeværnsaktiviteter i 2024. I og jeres kære ønskes en rigtig glædelig jul og et godt – og fredeligt – nyt år. 


Med venlig hilsen 

Flemming Bastrup
Oberstløjtnant Chef​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring