Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Under øvelse ”Trident Juncture” var det særligt den nye forligsopgave med Host Nation Support, der blev trænet, da de udenlandske styrker skulle gennem dansk territorium forud for øvelsen i Norge. Foto: Morten Fredslund

En uvurderlig samarbejdspartner og støtte til samfundet


Hjemmeværnet har i 2018 været eftertragtet af særligt Forsvaret og Politiet. Det viser Hjemmeværnets Årsberetning 2018, hvor man også kan læse, at antallet af støttetimer til Forsvaret steg ganske betragteligt sidste år.

15-03-2019

​​​​​Af Christine Dahl

2,4 millioner. Så mange timer ydede Hjemmeværnets frivillige soldater igennem 2018. Både Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet har bidraget til de mange timer, der omfatter øvelse og uddannelse samt indsættelser til støtte til Forsvaret, Politi, Beredskab og Skat. 

”Jeg ser det som et skulderklap til den indsats vores frivillige soldater yder dagligt, at både Forsvaret og samfundet kalder på Hjemmeværnet til en lang række forskellige opgaver. Det kan vi alle være stolte af,” siger generalmajor Jens Garly og konstaterer: ”Vi har samtidig en økonomi i balance, hvor vi har fået maksimalt ud af vores økonomiske ramme. Det synes jeg også, vi kan være rigtig godt tilfredse med.”  

Hjemmeværnet støtter særligt Forsvaret, og i 2018 skete der en markant stigning på hele 79 pct. i efterspørgslen på støtte til Forsvarets uddannelser og øvelser. Årsagen til dette kan særligt findes i to historisk store øvelser.

Læs årsberetningen her.

Relevante opgaver 
På øvelse ”Night Hawk”, hvor hundredvis af danske og internationale specialoperationsstyrker mødte frem, var der over et par uger brug for flere end 300 hjemmeværnssoldater. Senere på efteråret var flere end 600 hjemmeværnssoldater involveret i den største NATO-øvelse, benævnt ”Trident Juncture”, i mange årtier. Under ”Trident Juncture” var det særligt den nye forligsopgave med Host Nation Support, der blev trænet, da de udenlandske styrker skulle gennem dansk territorium forud for øvelsen i Norge.

Endvidere yder Marinehjemmeværnet fortsat en stor og værdsat støtte til det nationale redningsberedskab ligesom Flyverhjemmeværnets Defender-fly har været en efterspurgt kapacitet hos​ politiet. 

Hertil skal lægges opgaven med grænsekontrol, som Hjemmeværnet har løst gennem hele året ved begge vores grænser i syd-Danmark, og desuden enkeltmandsbidrag til Forsvarets internationale missioner i Afghanistan og Irak, hvor Hjemmeværnet har leveret rådgivere og instruktører. 


Hjemmeværnet har i 2018 kun haft en enkelt større uvarslet indsættelse. Det var i forbindelse med branden i Lille Vildmose sidst i juli. Her havde Hjemmeværnet indsat flere end 200 soldater i forbindelse med branden og det efterfølgende slukningsarbejde. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen


​Øvelser og uddannelse prioriteres
Hjemmeværnet brugte sidste år ca. 2 mio. timer på uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt opstilling, som er med til at sikre, at vi også fremadrettet kan opstille et frivilligt militært beredskab. Desuden har Hjemmeværnet fokus på samarbejdet med andre lande. Det sker f.eks. gennem kapacitetsopbygning, men også i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, der giver et gensidigt fagligt udbytte mellem nationerne.

De mange timer brugt på uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt opstilling hvert år er med til at sikre og fastholde Hjemmeværnets evne til at blive indsat og kvaliteten i løsning af opgaver. I alt er der blevet kaldt på Hjemmeværnet 2378 gange i det forgangne år, svarende til 334.890 timers støtte til vores samarbejdspartnere i Forsvaret, Politiet og øvrige myndigheder i samfundets samlede beredskab. 

​Hjemmeværnet har således leveret støtte til Forsvaret i forbindelse med bl.a. eftersøgningsopgaver (Search and Rescue), flystøtte samt momentstøtte i samlet ca. 187.000 timer. Derudover er der leveret støtte til samfundets samlede beredskab (primært til politiet) i forbindelse med færdselsregulering, afspærring, sejlads samt flystøtte i samlet ca. 124.000 timer.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224