Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

I de senere år har Hjemmeværnet besat posten som stabschef ved Joint Training and Evaluation Center, som bla videreudvikler det georgiske hjemmeværn. Yderst til højre ses den nuværende stabschef, oberstløjtnant Michael Lund, og til venstre for ham ses den nye chef for den civile krisestyringskapacitet, brigadechef Peter Kaas-Claesson fra Beredskabsstyrelsen.

Hjemmeværnet involveret i nyt rådgivningsprojekt i Georgien

​En civil krisestyringskapacitet skal nu opbygges i Georgien, det lille NATO-venlige land, der ligger i Østeuropa. Projektet skal etableres i et blandet samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnskommandoen.

22-11-2019

​​​​​

​​​​​Af Christine Dahl

Georgien, der ligger klemt inde mellem Tyrkiet og Rusland, har i årevis drømt om at blive et fuldgyldigt NATO-medlem. Landet deltager gerne i alliancens øvelser og bidrager også til udenlandske NATO-missioner, fx i Afghanistan, hvor de georgiske væbnede styrker til stadighed har mindst en bataljon udsendt.

Hjemmeværnet har i en årrække været engageret i landet med blandt andet uddannelse og opbygning af en georgisk hjemmeværnsskole. Dette skyldes den såkaldte NATO-Georgien-pakke, som er betegnelsen for en række forsvarskapacitets-opbygningsprojekter, der blev besluttet på NATO-topmødet i Wales i september 2014. 

Skal lære at tackle skovbrande og oversvømmelser

​​Seneste initiativ i hjælpepakken er, at Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet i de kommende to år skal samarbejde om at udvikle en civil krisestyringskapacitet. Målet er, at Georgien bliver endnu bedre til at håndtere kritiske hændelser som fx skovbrande og oversvømmelser, og at der samtidig etableres et samarbejde mellem militære og civile enheder. 

Indsatsen sker i regi af det interministerielle Freds- og Stabiliseringsprogram. I første omgang skal en dansk rådgiver – i tæt samarbejde med danske, georgiske og internationale partnere – identificere områder, som umiddelbart kan løftes. Det gælder både på det strategiske niveau med organisering og procedurer og på det taktiske niveau med blandt andet uddannelser.

Hjemmeværnskommandoen besøger Georgien til januar

Det er Beredskabsstyrelsen, der i en periode på i første omgang to år skal lede arbejdet i Georgien, men Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling har også en indgående rolle at spille i opbygningsfasen. Således besøger major Henrik Lysholm Nielsen landet i starten af 2020 for at medvirke til at fastlægge målsætninger og opgaver.

Indsatserne finansieres via Freds- og Stabiliseringsrammen i Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere ​​om Joint Training and Evaluation Center - JTEC:

​- er et internationalt træningscenter, som styrker NATOs aktiviteter og det indbyrdes samarbejde med georgierne. Dermed skabes der grundlag for stabilitet i Sortehavsregionen. 

- har en bemanding på knap 500 mand, og besidder kapacitet til at træne de georgiske bataljoner og brigader inden for computerstyrede stabsøvelser, simulering og feltøvelser. 

- overgår ved udgangen af næste år ​​ til at være en del af NATOs kommandostruktur via NATOs Joint Force Training Centre i Polen.Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224