Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Fra 12. august - 9. september bidrager eskadrille 270 fra Flyverhjemmeværnet til den internationale mission Joint Operation Indalo i Middelhavet. Her bliver opgaven at overvåge farvandet ved den spanske sydkyst, primært mod Marokko. Foto: Christian Sundsdal 

Hjemmeværnet sender fly til Middelhavet

Frivillige soldater fra Hjemmeværnet skal igen bidrage til at begrænse grænseoverskridende kriminalitet ved den spanske sydkyst ud for Malaga.

05-08-2020


Hjemmeværnets fly får igen luft under vingerne på en international opgave, når otte frivillige og en fastansat fra Flyverhjemmeværnet 8. august flyver mod Malaga for at levere dansk støtte til den europæiske grænse- og kystvagt, Frontex.

Fra 12. august - 9. september bidrager enheden fra Flyverhjemmeværnet til den internationale mission Joint Operation Indalo i Middelhavet. Her bliver opgaven at overvåge farvandet ved den spanske sydkyst, primært mod Marokko.

Det er særligt for at dæmme op for illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet som menneskesmugling, narkosmugling og våbensmugling. Desuden handler opgaven om at styrke kystvagtfunktioner, mens der også kan blive behov for støtte i eftersøgnings- og redningsoperationer.

Hjemmeværnet sendte også i 2019 frivillige soldater fra Flyverhjemmeværnet på international mission for Frontex.

"Når Hjemmeværnet igen får denne opgave for Frontex, er det, fordi vores frivillige soldater sidste år har vist, at vi har kompetencerne og kapaciteterne til at løse denne opgave. Det er en anerkendelse af, at Hjemmeværnet kan løse en skarp, international opgave, pga. de kompetencer holdet bag Defender-flyene har opnået gennem langvarig træning og mange indsættelser på dansk jord for både Forsvaret, Politiet og samfundet," siger oberst Kern Oddershede, som er chef for Flyverhjemmeværnet.


Læs også nyheden 'Fem år med luft under vingerne'


Hjemmeværnets fly er eftertragtede

Opgaven for Frontex kræver både specielle kompetencer, men også specielt udstyr til overvågningen, og derfor er Hjemmeværnet velegnet til opgaven:

"Hjemmeværnets fly er de seneste fem år blevet brugt flittigt i Danmark til støtte for Forsvaret og Politiet, blandt andet i forbindelse med bandekonflikter i København og eftersøgninger til lands og over vand. Vores fly og besætninger er eftertragtet fra flere myndigheders side pga. vores dygtige frivillige besætninger, støttepersonel og flyets specielle udstyr, som gør det velegnet til at løse overvågningsopgaver på alle tider af døgnet både over land og vand. Flyene kan aktiveres med meget kort varsel," siger Kern Oddershede.

Flyets udstyr består bl.a. af et infrarødt kamera, der kan varmesøge og et HD-kamera, som er særligt velegnet til at operere i mørke.


 Se video om Hjemmeværnets fly: https://youtu.be/EbAL8M6rJUs


Frivillige ildsjæle på mission

Besætningen, som deltager på missionen, er alle frivillige soldater i Flyverhjemmeværnets eskadrille 270. Det er den afdeling i Flyverhjemmeværnet, som løser opgaver på vingerne med de to Defender-fly. De er alle aflønnet og på kontrakt i den måned, missionen varer, men løser til dagligt mange forskellige opgaver på frivillig basis for Hjemmeværnet.

"For mig som frivillig er det en fantastisk mulighed. Jeg er med til at udfylde en vigtig rolle for Frontex, samtidig med at jeg får faglige udfordringer både opgavemæssigt og flyveteknisk. Som medlem af EU bør vi være med til at bevogte den ydre grænse og ikke bare overlade det til Spanien, Italien og Grækenland, " siger en af de frivillige piloter med flyvernavnet BAN, som i sit civile liv designer software i et it-firma.

 

Fakta

Hjemmeværnets Defender-fly

Hjemmeværnets Britten Normann Defender-fly er udstyret med to 6-cylinderede stempelmotorer, som giver en flyvetid på op til 6 timer. Flyene kan operere fra stort set alle lufthavne og flyvepladser, da de er beregnet til korte start- og landingsdistancer.

Flyene er udstyret med en sensorpakke, som gør dem velegnede til at løse opgaver både om natten og dagen. Sensorpakken omfatter infrarødt kamera og HD-kamera, som er særlig anvendeligt, når det er mørkt. Det infrarøde kamera kan varmesøge og angive den nøjagtige position (GPS) på jorden. Sidst men ikke mindst er flyene forsynet med et Downlink-system, som gør det muligt at transmittere film og billeder over større afstande, fx ned til en kommandostation på jorden eller på et skib.

Flyene deltager i eftersøgnings- og redningsopgaver og anvendes til Intelligence-, Surveillance and Reconnaissance (ISR)-opgaver for Forsvaret.  Desuden kan flyene bidrage til at skabe overblik i forbindelse med større indsættelser, fx skov- og hedebrande, grundstødninger, større ulykker, mv. Flyene hjælper også Forsvaret i øvelses- og uddannelsessammenhæng, ligesom Politiet og SKAT ofte efterspørger flyene til støtte i en række forskellige opgaver. 

 

Hvad er Frontex?

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, har til opgave blandt andet at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet – især ved EU's ydre grænser i Middelhavet.

Frontex blev oprettet i 2004 med henblik på at bistå EU-medlemslandene og Schengenlandene med at beskytte de ydre grænser i EU's område med fri bevægelighed.

Frontex er et operationelt agentur med mere end 1500 medarbejdere fra medlemsstaterne indsat i hele EU.


Hjemmeværnet og Frontex

Det er Defender-flyets og besætningens opgave at overvåge farvandet ved den spanske sydkyst, primært mod Marokko for at dæmme op for illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet som fx menneskesmugling, narkosmugling, våbensmugling, samt miljøovervågning og ulovligt fiskeri. Desuden handler opgaven om at styrke kystvagtfunktioner, mens der også kan blive behov for støtte i eftersøgnings- og redningsoperationer.

 

Hjemmeværnets flyvende eskadrille er, takket være daglige opgaver i Danmark, specialister i farvandsovervågning, og med Defender-flyets specialiserede overvågningsudstyr er opgaven for Frontex skræddersyet til Hjemmeværnet.

 

Det samlede Frontex-bidrag udgøres af otte frivillige soldater og en fastansat fra Flyverhjemmeværnet, som i perioden ansættes på korttidskontrakt og aflønnes på lige vilkår med Forsvarets fastansatte.


 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224