Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Ny distriktschef i Midt- og Vestjylland

Oberstløjtnant Peter Dahl skal fra 1. januar 2022 være chef for distriktet i Midt- og Vestjylland.

10-11-2021

​​
Af Charlotte Hjerrild Bonde

Distrikt Midt- og Vestjyllands nye chef hedder Peter Dahl. Han tiltræder 1. januar 2022, og han ser frem til at begynde på posten:

”Det er et spændende arbejdsområde både rent operativt med de opgaver, som distriktet har i tilknytning til samfundets beredskab, men også til forsvaret af Kongeriget. Og så synes jeg, det er enorm spændende rent uddannelses- og ledelsesmæssigt. Jeg ser meget frem at komme rundt og møde de mange dedikerede frivillige og fastansatte, som har valgt at tage et aktivt medansvar i at opretholde det samfund, som vi kender i dag,” siger distriktschefen in spe.

Hjemmeværnet er ikke ukendt for oberstløjtnant Peter Dahl. Faktisk var det her, den grønne karriere begyndte:

”Jeg trådte min allerførste soldaterskridt i Hjemmeværnet som frivillig, mens jeg gik i gymnasiet i Viborg. Så min første prøve med at bære kongens klæ’r var i Hjemmeværnet. Og så startede jeg i Hæren derefter. Så på den måde kan man sige, at jeg er vendt lidt tilbage,” siger han og fortsætter:

”Siden har jeg arbejdet sammen med Hjemmeværnet i en lang række sammenhænge, senest i forbindelse med Covid og andre nationale operationer, hvor jeg har haft fornøjelsen af at arbejde ret snævert sammen med Hjemmeværnets personel. I den forbindelse har jeg set, i hvilken grad samfundets beredskab er afhængigt af Hjemmeværnet. Opgaverne kunne ikke løses, var det ikke for de frivillige kræfter, der bliver kastet ind i det rundt omkring.”

Godt samarbejde
Regionschef oberst Peter Fausing hilser valget af den nye chef velkommen:

”Det er med stor glæde, at jeg byder oberstløjtnant Peter Dahl velkommen.

Peter har en varieret tjeneste med udgangspunkt i det soldatermæssige håndværk, hvor han fra vidt forskellige enheder har erfaring med ledelse og uddannelse i forbindelse med løsning af såvel nationale som internationale opgaver.

Siden udnævnelsen til major har Peter varetaget stillinger ved 1.Brigade, Afghanistan (ISAF, Helmand hold 7), US CENTCOM (Tampa), Hærens Operative Kommando (Operationsdivisionen), UNSMIS (Syrien), bataljonschef ved Jydske Dragonregiment, Forsvarskommandoen (Pressechef), Planlægningsofficer CJFLCC OIR (OIR/Irak), chef for Enhedsuddannelsessektionen ved Hærstaben og senest som chef-land (J3)/Operationsstaben ved Forsvarsstaben.

Jeg er sikker på, at Peter i samarbejde med de frivillige og faste soldater og civile i distrikt vil bidrage afgørende til, at vi i Regionen spiller hinanden gode, så vi kan føre opgaverne ud i livet,” siger regionschefen.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring