Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Carsten Holm (th) og Jens Ottar Hansen meldte sig, fordi de gerne vil give noget tilbage til samfundet, og fordi de gerne ville afprøve de kompetencer, de har fået i deres eskadrille. Foto: Bo Nymann

Vi giver gerne noget tilbage til samfundet

Et hold fra Hjemmeværnseskadrille 270 har været udsendt til Sydspanien i en hel måned for at deltage i overvågningen af EUs ydre grænse. Men hvad får frivillige soldater til at påtage sig en international opgave af den karakter?

01-11-2019

​​​

Af Anders Birch Breuning  Foto: Bo Nymann

En måned uden familie, uden at kunne passe sit job og flere tusinde kilometer hjemmefra. Sådan forløb august for det ene af Hjemmeværnets Britten-Norman Defender fly plus et hold fra Hjemmeværnseskadrille 270. Her støttede de Frontex – det agentur, der står for overvågningen af EUs ydre grænse – i Sydspanien, hvor de overvågede kysten og farvandet med fokus på illegal indvandring og smugling af mennesker og narkotika. To af besætningsmedlemmerne var MSO (Mission System Operator) Jens Ottar Hansen og pilot Carsten Holm.

Hvordan er I blevet en del af opgaven?
Carsten Holm: Hele eskadrillen har siden 2015 arbejdet målrettet på at opbygge de nødvendige kompetencer. Vi løser mange skarpe opgaver, der minder om opgaven i Sydspanien – eksempelvis farvandsovervågning for Forsvaret og opgaver for politiet. Og det er en opgave, hvor vi blandt andet skulle samarbejde med det spanske politi og kunne identificere, om der var tegn på menneskesmugling om bord på skibene dernede. 

Jens Ottar Hansen: Det faglige niveau i eskadrillen er højt, og træningsmængden er stor. Det tager cirka et år, før man som MSO kan indgå i en besætning på egen hånd. Det har gjort, at vi er i stand til at løse en opgave som denne.Hvorfor meldte I jer til opgaven?
Carsten Holm: Jeg kan lide Forsvaret og at give noget tilbage til samfundet. Samtidig passede opgavens længde godt til, hvad jeg kan passe ind i mit liv lige nu med to børn og job. Jeg kan også lide at afprøve det, jeg lærer i træningen. Og så var det en anderledes opgave, end dem jeg løser til hverdag som pilot – her var mere håndflyvning samt en masse andre aspekter, som for eksempel hvordan placeres flyet bedst i forhold til vores sensor, som er mere udfordrende set med "pilotbriller". Jeg kan godt lide at blive bedre inden for forskellige områder, og det var en mulighed for det. Jo flere kompetencer og erfaring jeg får, desto bedre bliver jeg til det, jeg laver. 

Jens Ottar Hansen: Jeg har det sådan, at hvis man gør noget, skal man gøre det ordentligt, og jeg har altid gerne villet udfordres fagligt – det er vigtigt for mig at være i bevægelse og udvikle mig. Så det var et naturligt skridt og en god mulighed for at afprøve de kompetencer, jeg har fået i eskadrillen, på en spændende opgave. Samtidig var vi med til at løse en vigtig opgave for samfundet, og det er vigtigt for mig at vise, hvad vi kan i Hjemmeværnet – at vi kan løfte mange opgaver, og at vi er ressourcerne værd. Det var en mulighed for at være en god ambassadør for Hjemmeværnet, og det er meget vigtigt for mig.

Hvad sagde jeres familier til det?
Carsten Holm: Før jeg meldte mig, talte min hustru og jeg lidt løst om det, og da det nærmede sig, talte vi igen om, hvordan det kunne hænge sammen herhjemme, hvis jeg var væk. Det var ikke nogen nem beslutning. Det er ingen dans på roser for min hustru, når jeg er væk. På den anden side er jeg allerede væk i perioder i forbindelse med mit job som pilot, så vi var lidt vant til det. Og da vi talte om det, virkede det til, at det kunne lykkes, og så meldte jeg mig. Det er vigtigt at tage den snak, for det kan ikke lade sig gøre ellers. Og havde jeg haft yngre børn, havde jeg nok ikke gjort det. 


Jens Ottar Hansen: Jeg havde længe talt med min hustru om, at jeg kunne tænke mig at bruge det, jeg har lært. Det er man nødt til, hvis man gerne vil sådan noget, så ens hustru ved, at det ikke bare er en hurtig indskydelse. Det er de samtaler, der har gjort, at det kan lade sig gøre. Havde jeg ikke haft opbakning hjemmefra, var det aldrig blevet til noget. Og så tror jeg også, at hun er stolt af, at jeg blev udtaget.

Hvad med arbejdet?
Carsten Holm: Jeg spurgte, om det kunne lade sig gøre at få orlov, da det så ud til, at opgaven ville ende hos eskadrillen, og min arbejdsgiver var positiv. Dengang vidste vi ikke, hvornår det ville blive. Selvom august er vores højsæson, kunne det alligevel lade sig gøre. Jeg havde forstået det, hvis det var blevet et nej. Opgaven giver mig ikke kompetencer, der er relevante for dem, men der er jo lidt medarbejderpleje i at sige ja – hvis jeg er glad, bliver jeg jo i stillingen. 

Jens Ottar Hansen: Jeg fik tilladelse til at få orlov fra mit job som driftsleder i et ejendomsudviklingsfirma. Jeg har været åben om, at jeg er medlem af Hjemmeværnet, og at jeg kunne tænke mig at blive udsendt, hvis muligheden bød sig, og den ærlighed har sikkert været med til, at de accepterede det.

Hvilke evner og forberedelse kræver det at løse sådan en opgave?
Carsten Holm: Det kræver de rette kompetencer, at man er dedikeret og en holdspiller, der vil hjælpe, når noget skal løses, og at man er en, som kan lide at gøre en forskel for andre. Jeg har også erfaring fra tidligere udsendelser og med at samarbejde med enheder fra andre lande. 

Jens Ottar Hansen: Man skal have et højt fagligt niveau. Vi har også modtaget pre-deployment-træning på en portal på nettet, hvor vi blev trænet i, hvad Frontex er og kan, ligesom der var cirka en uges missionsforberedende arbejde på flyvestationen i Aalborg. Man skal også være god til holdarbejde. Jeg er klart en udpræget holdspiller, og jeg har det sådan, at jo mere man taler sammen i en besætning, desto bedre er stemningen, og desto sjovere er det at løse opgaven. 

Hvad tager I med hjem? 
Carsten Holm: Nye erfaringer, der gør mig bedre til at udføre denne type opgaver samt internationalt samarbejde, og som jeg kan dele med resten af eskadrillen, så vi er bedre rustet til oogaver i fremtiden. Jeg bliver også gladere af at prøve mig selv af og prøve nye ting. Og er jeg gladere, er jeg også en bedre mand og far, når jeg er hjemme. 

Jens Ottar Hansen: Jeg får mere rutine i de opgaver, jeg er med til at løse, når jeg gør det hver dag frem for måske en gang om ugen herhjemme. Forhåbentlig kan jeg også dele de erfaringer, jeg har gjort mig, med resten af eskadrillen. Jeg får også et bredere perspektiv og mere viden med hjem. Når man ser, hvordan tingene fungerer og bliver en del af det i stedet for bare at høre om det i nyhederne, opdager man flere nuancer. Det gør helt overordnet en til et klogere menneske, og man kan bedre forholde sig til sit eget liv.
​Carsten Holm  

38 år 

København

Gift

To børn

Pilot hos Danish Air Transport

Tidligere udsendt for Hæren i Irak

Medlem af Hjemmeværnseskadrille 270 siden 2015


Jens Ottar Hansen 

51 år

Kirke Værløse

Gift

To børn

Driftsleder i et ejendomsudviklingsfirma 

Tidligere udsendt for Hæren på Cypern og i Kuwait

Medlem af Hjemmeværnet siden 1987 i forskellige kompagnier, herunder i mange år i SEP/SSR og siden 2016 hos Hjemmeværns-eskadrille 270


  • FAKTA - FRONTEX OG HJEMMEVÆRNETS FLY
  • Frontex er EUs grænseagentur, der har til opgave at koordinere medlemsstaternes kontrol af EUs ydre landegrænser og kystlinjer for at styrke sikkerheden. Danmark har tidligere bidraget med køretøjer, fly, skibe samt en række enkeltpersoner. 
  • Hjemmeværnets bidrag i form af et Defender-fly samt besætning fra Hjemmeværnseskadrille 270 overvågede området ved Spaniens middelhavskyst i august for at dæmme op for illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet og foretage miljøovervågning samt gøre en indsats mod ulovlig fiskeri. 
  • Hjemmeværnets Defender-fly er udstyret med en sensorpakke, som gør dem velegnede til at løse opgaver både om dagen og natten. Sensorpakken​ omfatter full HD-video, FLIR (Forward Looking Infra Red), laserpointer og downlink, der gør det muligt at sende film og fotos til kommandostationer og håndholdte systemer på jorden. 
  • I alt deltog syv frivillige fra Hjemmeværnseskadrille 270 i udsendelsen og en fastansat fra Flyverhjemmeværnet.

Fakta


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224