Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

"Det er stregbefalingsmændene, der står for at omsætte de strategiske planer", siger ​chefsergent Kent Gantriis​. Foto: Lars Horn

Vinkler på skuldrene baner vej for nye oplevelser

Flyverhjemmeværnet satte i foråret fokus på stregbefalingsmandens vigtige rolle. For når sergentvinklerne først kommer på skuldrene, kan det bane vejen for mange nye oplevelser og erfaringer som frivillig soldat.

14-07-2023

​​​

Af Lærke Weensgaard
 
Befalingsmanden er rygraden i det danske Flyvevåben. Sådan lyder det i Flyvevåbnets beskrivelse af værdierne for deres befalingsmænd, og den samme tankegang går igen i Flyverhjemmeværnet.
 
”Mens officererne primært arbejder på det strategiske niveau, arbejder stregbefalingsmændene på det taktiske niveau,” forklarer myndighedsbefalingsmand i Flyverhjemmeværnet, chefsergent Kent Gantriis, og fortsætter: ”Så det er stregbefalingsmændene, der står for at omsætte de strategiske planer til taktisk udførelse.” 

Og netop dét gør befalingsmanden til en essentiel spiller, når Hjemmeværnet skal løse et stadigt stigende antal opgaver til støtte for samfundet og Forsvaret.
​​​​ 
”Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at styrke befalingsmandsniveauet,​” siger Kent Gantriis.
​ 
Med myndighedsbefalingsmanden i spidsen er Flyverhjemmeværnet derfor begyndt at afholde befalingsmandssamlinger i en ny form, hvoraf det seneste foregik i slutningen af marts i Aalborg. Samlingerne er primært målrettet stregbefalingsmænd og har fokus på at give dem ny viden om førervirke med hjem, og samtidig give dem mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden.

Vigtigt med løbende udvikling
”Vi skal klæde vores stregbefalingsmænd på, inden de tager deres befalingsmandsuddannelse på Hjemmeværnsskolen, men det er også vigtigt at følge op, når de er kommet hjem igen,” forklarer Kent Gantriis og sammenligner det med at tage kørekort: Selvom du har været på køreskole, er der mange ting, du først lærer bagefter.

”Vi skal fastholde de førere, vi har, og udvikle både dem og de kommende førere ved, at de føler en stolthed over at være stregbefalingsmand.” 
 
Virket som stregbefalingsmand kan være et nyt kapitel efter at have været menig. Det kan også være vejen ind til et fastansat job i Forsvaret eller en trædesten ind i virket som frivillig chef i Hjemmeværnsregi. 

Trækker på frivillig erfaring i​ jobbet ved Forsvaret
​​​​21-årige​ Emil Houmøllers førererfaring fra Hjemmeværnet førte til, at han blev fastansat i Flyvevåbnet.


Emil Houmøller​​​ er sergent og gruppefører for en Security Force-gruppe i Hjemmeværnseskadrille 240 Odense. ​​​​Foto: Lærke Weensgaard​​​

”Jeg startede som næstkommanderende i en bevogtningsgruppe, og har de seneste to år været gruppefører for en Security Force-gruppe. Min førererfaring fra Flyverhjemmeværnet har resulteret i, at jeg er blevet fastansat i Flyvevåbnet som gruppefører for de værnepligtige.”

Her kan han som flyverkonstabel bruge sin erfaring som både soldat og instruktør fra Hjemmeværnet og ​​bringe den videre til de værnepligtige.

”Næsten alt min fører- og instruktørerfaring kommer fra Hjemmeværnet, hvor alle jo er frivillige, så jeg oplever selv, at jeg har en lidt anden måde at føre på end nogle af de andre nye gruppeførere. Jeg kan godt lide at lægge meget ansvar ud på enkeltmand, og selvom de er værnepligtige, og endnu ikke har så meget erfaring, er d​​​​​et stadig muligt.” 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring