Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Den amerikanske hærs 81. Stryker Brigade var godt hjulpet af 150 hjemmeværnssoldater, da den gik i land i Esbjerg Havn med materiel, der skulle fragtes til Polen. Foto: Lars Skjoldan / Forsvaret.

Hjemmeværnet støttede danskerne med millioner af timer i 2021

Hele sidste år var Hjemmeværnets frivillige soldater en vigtig grundsten i coronaberedskabet og ydede samtidig en massiv støtte til Forsvaret. Det fremgår af årsrapporten 2021.

19-03-2022

​​
K
nap 2 millioner. Så mange timer leverede Hjemmeværnets soldater – helt frivilligt – til bl.a. uddannelse og indsættelser til gavn for Danmark gennem 2021. Det svarer gennemsnitligt til næsten en hel arbejdsmåned per aktive hjemmeværnssoldat.

Hjemmeværnet er den ekstra ressource, som myndighederne kan henvende sig til, når det brænder på. Det så man eksempelvis, da sundhedsmyndighederne akut ønskede at intensivere vaccinationsprocessen lige før julen 2021. Mens andre glædede sig til den forestående jul, stillede knap 70 hjemmeværnssoldater op, blev lynhurtigt uddannet og derefter indsat i myndighedernes coronaberedskab sammen med fastansat personel udkommanderet fra Forsvarets øvrige myndigheder.

Læs hele Årsberetningen her.​

"Jeg er både som chef for Hjemmeværnet og som borger i Danmark glad for og stolt over den flotte indsats, der bliver ydet af vores frivillige soldater og en række fastansatte", siger generalmajor Jens Garly, Chef for Hjemmeværnet, og tilføjer:

"I 2021 har vi igen tydeligt bevist, at vi er en kompetent frivillig militær beredskabsorganisation, som gang på gang stiller op, når Forsvaret og samfundet har brug for os."

Massiv støtte til Forsvaret

Støtten til Forsvaret har igen i år været betydelig. Det gælder blandt andet de mange såkaldt Host Nation Support opgaver, som der forventes mange flere af i fremtiden. Her ydede Hjemmeværnet i juni 2021 eksempelvis en betragtelig støtte til den amerikanske hær, da de havde brug for at få fragtet personel og materiel videre til Polen, der også er medlem af NATO.

Desuden fik Forsvaret betragtelig støtte til Specialoperationskommandoens store internationale øvelse, Night Hawk, og 1. Brigades øvelse Brave Lion. Da Hæren skulle have deres styrkebidrag hjem fra Baltikum, blev Køge Havn omdannet til et midlertidigt militært område, hvor det var frivillige soldater fra Landsdelsregion Øst og Marinehjemmeværnet, der stod for bevogtningen.

 

Da en større mængde militært gods kom hjem fra Danmarks NATO-bidrag i Estland, var soldater fra Hjemmeværnet med til at bevogte det i Køge Havn. Foto: Jacob Kongsmar

Søværnet fik gennem året en massiv støtte fra Marinehjemmeværnet til bl.a. farvandsovervågning samt eftersøgninger og redningsindsatser til søs. Flyverhjemmeværnet bistod Flyvevåbnet med fx bevogtning af materiel og flyvestationer. Igen i 2021 var frivillige fra Flyverhjemmeværnet udsendt med et fly i rammen af EU's enhed til grænseovervågning (FRONTEX), denne gang med base i Italien. 

"For en militær beredskabsorganisation som Hjemmeværnet er evnen til at reagere på uventede og pludselige hændelser altafgørende. Årsberetningen viser med al tydelighed, at Hjemmeværnet har en storværdi for Danmark og for Danmarks beredskab”, siger Søren Gade, som både er Kommitteret for Hjemmeværnet og medlem af Europaparlamentet for Venstre.

 

 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring