Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Fra ansøgning til frivillig

​​​​​​​Vi stiller krav

Hjemmeværnet løser krævende opgaver, der er afgørende for, at samfundet kan fungere. Derfor stiller vi en række krav til vores ansøgere, før de kan blive frivillige.
Der er en række forhold, der kan påvirke din ansøgning. De er relateret til din straffeattest og dit helbred. Hver ansøgning vurderes individuelt af Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets Distriktsudvalg, som træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet.
- Du skal være fyldt 18 år.
- Du skal være dansk statsborger.
- Eller have boet i Danmark i mindst 5 år.
- Du skal have rimelig fysik.
- Du skal findes egnet til tjeneste.

Herudover skal du kunne sige ja til kompagniets værdier og forventninger for at komme i netop Hjemmeværnskompagni Aros.

 

Fra ansøgning til optagelse 


Hvis du vil være medlem af kompagniet eller ønsker at høre mere om kompagniet, kontaktes du af en af kompagniets medlemmer. 

Herefter inviteres du til et informationsmøde i vores lokaler, hvor du får mere at vide om Hjemmeværnet, om kompagniet og hvad vi kan tilbyde. Til dette møde vil oftest deltage kompagnichef eller rekrutteringsofficer samt din forventede gruppefører og buddy (kontaktperson). 

Til mødet udfylder vi sammen ansøgningsskemaet og herefter vil kontakt omkring ansøgning ske via E-boks, indtil du er optaget i vores kompagni.


​Under ansøgningsfasen vil al kommunikation omkring ansøgning til Hjemmeværnet foregå via E-boks.
Ansøgningen behandles af Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets Distriktsudvalg, som træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet. Din ansøgning gennemgår en grundig og derfor også ret tidskrævende behandling, men de fleste ansøgninger behandles indenfor 12 uger.​Da ventetiden sagtens kan bruges til uddannelse, vil du under ansøgningsfasen blive tilknyttet den gruppe, du forventes at enkadreres i efter godkendelse. Du vil også få tilknyttet en buddy (kontaktperson) fra denne gruppe, som vil have kontakt med dig i hele forløbet.

Du vil under ansøgningsperioden blive inviteret til nogle af vores aktiviteter i kompagniet. Du kan deltage i alle aktiviteter, som foregår i og ved vores lokaler. Det kan være kompagniaftener, lokale kurser, gruppemøder o.lign.

 ​Når din ansøgning er godkendt, får du besked via E-boks.
Det er også her du får din kontrakt, som skal underskrives via E-boks.

Får du afslag på ansøgningen vil du ligeledes få besked via E-boks med begrundelse. Det er kun dig, som får begrundelsen. Kompagniet får kun at vide, om du er optaget eller afvist.


 ​Efter kontraktunderskrivning vil du blive “rigtigt” placeret i den aftalte funktion og gruppe.
Vi vil straks aftale iklædning af uniform og udrustning, så du kan komme i gang.
Dette foregår sammen med din næstkommanderende/gruppe eller kompagniets forsyner.
Du vil herudover modtage introduktion til Hjemmeværnet og vores systemer herunder hjv.dk.

​Når kontrakten er underskrevet kan du kalde dig hjemmeværnssoldat. Det er nu, du rigtigt træder ind i kompagniet og påbegynder din træning og uddannelse.
Du deltager i aktiviteter med din nye gruppe, med delingen og med resten af kompagniet, og du sendes på uddannelse på Hjemmeværnets skoler.

Har du værnepligt eller Hærens basisuddannelse (HBU) skal du gennemgå en introduktion til Hjemmeværnet samt i gang med supplerende funktionsuddannelse.
Har du ingen tidligere militæruddannelse skal du gennemføre Lovpligtig uddannelse 1-4 i løbet af de næste 3 år.
Alt dette aftales med din gruppefører og kompagniets uddannelsesstøtteofficer.

 

 

 

 HVK AROS 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring