Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

​​​​​​​​​Om kompagniet
Hjemmeværnskompagni AROS er Østjyllands og især Aarhus' bevogtningskompagni. Vi er et forholdsvis nyt kompagni, som har specialiseret os i bevogtning og dets kernekompetence.
Vi er eksperter i bevogtning og dette er vores primære opgave herunder bevogtning af operative objekter i Østjylland og støtte til Forsvaret samt øvrige del af samfundet.  
"Vi er en militær beredskabsorganisation - dette er kerneopgaven. Med udgangspunkt i kerneopgaven og fordi vi er dem vi er, kan vi løse de øvrige opgaver" 

 

Vores kompetenceområder er:
Bevogtning

 • Planlægning, logistik, administrativ, operativ, uddannelse
 • Vejledning og uddannelse af andre UAFD
 • Hjemmeværnscontainer og logistik/koordinering omkring denne
 • Central viden om distriktets operative primære objekter
 • Hurtig reaktion
 • Ingeniørmæssig ekspertise ifht etablering af bevogtning.
Operativplanlægning 
Uddannelsesplanlægning og instruktørvirke
Støtte til INF-opgaver

 
Vi kan tilbyde stillinger i et operativt miljø, men også i et godt uddannelsesmiljø, idet kompagniet fortsat er en del af uddannelseselementerne og støtter Distrikt Østjylland.​
Vi har en uformel omgangstone med engagerede medlemmer. Vi lægger vægt på professionalisme - vi gør, hvad vi siger og siger, hvad vi gør.

Grundopstillingen for Kompagni AROS ser ud som et områdekompagni:
opstilling (2).jpg

Kommandodeling

 

 

 

 

Den vigtigste deling i kompagniet. Opgaverne er bl.a. føring, signaltjeneste, forsyningstjeneste, forplejningstjeneste og anden støtte til resten af kompagniet og distriktet.
Denne gruppe har både nye og erfarne, som kan hjælpe de øvrige delinger.
Aktivitetsniveau er afhængigt af personel og grupper.
30-60+ timer om året.

 

 Bevogtningsdeling  

 

 

 

 


 


 

 

 

Opgaverne for delingerne er primært bevogtning, overvågning og kampopgaver. Herudover skal de som alle andre indgå i katastrofeberedskabet.
Nogle fra denne deling deltager i beredskabstyrken, som kræver ekstra uddannelse ifht. skarpe indsættelser.
De tre delinger består af grupper med forskelligt erfarings– og aktivitetsniveau:

1. BEVDEL består af yngre medlemmer samt erfarne med meget aktive medlemmer.
Grupperne er for de, som gerne vil være aktive i det "grønne" og have fokus på militære færdigheder.
30-100+ timer om året
2. og 3. BEVDEL har stor erfaring som dog er knap så aktive.
24+ timer om året.
 
 

Hindre og konstruktionsgrupper

 

Under bevogtningsdelingerne er tildelt en hindre- og konstruktionsgruppe pr. deling.
Gruppernes opgaver er primært etablering/konstruktionsarbejde samt sprængningstjeneste med udgangspunkt i en bevogtningsopgave.
Nøgleord for disse grupper er erfarne soldater med hænderne skruet rigtigt på, fleksibilitet, mobilitet, hurtig reaktion og tyngde.

 

 
Historie

Hjemmeværnskompagni Aros blev oprettet 1. september 2016. Vi udspringer af Stabskompagni Østjylland. Stabskompagniet blev 1. september 2016 opdelt i to kompagnier: et stabskompagni og et områdekompagni. Kompagni AROS har overtaget lokalerne Grimhøjvej 1, mens Stabskompagni Østjylland er flyttet til Distrikt Østjylland på Holmstrupgårdsvej.
Baggrunden for opdeling er bl.a. nye opgaver for Stabskompagni Østjylland, og at kompagniet var blevet for stort med for mange forskelligartede opgaver.
På baggrund af historie og tildelte opgaver omkring bevogtning, vil vi fortsat have tæt samarbejde med Stabskompagni Østjylland, Frivillig Stab og Hjemmeværnsdistrikt Østjylland omkring opgaver og uddannelse.

 

Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision  
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark.
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab.
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.
 
Om Hærhjemmeværnet
Hærhjemmeværnet er opdelt i to Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i: 
 • Patruljetjeneste
 • Rydning af fyrværkeri
 • Hundetjeneste
 • Afspærring og bevogtning
 • Bevogtning af jernbaner
 • Trafikregulering
 • Infanteri
 
 
 

 HVK AROS

   


 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring