Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Sjættes Historie

Sjættes Historie 

KMP mærke 2016.jpg

Distriktsbefaling nr. 8 af den 28. april 1960 ved Hjemmeværnsregion VI, distrikt II (Sorgenfri) lød:

Ved HJVD II er pr. 1 APR 1960 oprettet et nyt HJVK 6206 – jfr. HJV skr. 270.02-905 af 24 MAR 1960. HJVK er sammensat af personel med særlige opgaver fra HJVD øvrige kompagnier. HJVK er enkadreret som følger:

6212

KC Vilhelm Damgaard

(kompagnichef)

6212

DF Steen Liberoth

(næstkommanderende)

6205

DF Kai Aage Roding

(kommandobefalingsmand)

6212

GF Sven Monberg

(våbenmester)

(Endvidere folk fra HJVK 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208 og 6212 – i alt 57 mand)
De berørte kompagnier bedes omgående indsende a jourførte kartotekskort for de pågældende.

(sign.) P. Hviid kaptajn, distriktsleder

Dermed var det nu ældste af Hjemmeværnets patruljekompagnier en realitet.

Patruljekmpagniets oprindelse går dog længere tilbage i tiden, til 1958, hvor NATO-øvelsen ”Brown Jug” blev gennemført på Stevns. Hjemmeværnsdistrikt 62 Sorgenfri opstillede til lejligheden et kompagni af patruljefolk kaldet ”Gjøngerne”, under ledelse af kaptajn til rådighed ved distriktet Vilhelm Damgaard. Kompagniet bestod af patruljefolk fra hjemmeværnskompagni 6212 støttet af patruljefolk fra andre af hjemmeværnsdistriktets kompagnier.

På daværende tidspunkt havde Hjemmeværnet ikke nogen struktureret patruljeuddannelse, og end ikke den grundlæggende feltmæssige uddannelse var ensartet, i det omfang den overhovedet eksisterede.

Disse erfaringer blev den direkte anledning til, at kaptajn t.r. Vilhelm Damgaard indstillede til distriktslederen kaptajn Hviid, at der blev etableret en samlet patruljeuddannelse ved distriktet, således at man kunne råde over en effektiv styrke til specielle opgaver. Distriktschef Hviid godkendte forslaget, og i løbet af 1959 gennemførte distriktet en fælles patruljeuddannelse for patruljefolkene ved distriktets kompagnier. Uddannelsesstyrken gik under betegnelsen ”Kommando Damgaard” efter kaptajn t.r. Vilhelm Damgaard, som forestod uddannelsen.

Udover Vilhelm Damgaard og kaptajn Hviid var daværende uddannelsesbefalingsmand, DF Erik Blyme en bærende kraft i det meget intensive uddannelsesforløb i 1959.

I efteråret 1959 deltog uddannelsesstyrken i hærens efterårsmanøvre, som varede i 4 dage, ledet af oberst Lechly. Øvelsen, som fandt sted i strengt vintervejr, stillede store krav til deltagerne. Det var første gang hærenheder anvendte hjemmeværnspatruljer til løsning af højt prioriterede opgaver. Opgaverne blev løst fuldt ud tilfredsstillende.

”Kommando Damgaard” var efterhånden blevet en så indarbejdet og velfungerende enhed, at det var naturligt at overveje oprettelsen af et særskilt kompagni. Distriktsleder Hviid imødekom Vilhelm Damgaards anbefaling, og som beskrevet blev kompagniet oprettet pr. 1. april 1960.

Den officielle enhedsbetegnelse på daværende tidspunkt var ”KAMPPATRULJEKOMPAGNI" 6206, forkortet KPTR som det ses i kompagniets bomærke. "6206" henviste til Hjemmeværnsregion VI (6), Hjemmeværnsdistrikt II (2) og underafdeling nr. 06 (altså det sjette kompagni i distriktet). Hurtigt opstod det mere mundrette navn ”Sjætte”, som blev den betegnelse, der anvendtes internt i kompagniet.

​Fra oprettelsen havde patruljekompagniet skiftende domicil i bygningerne ved Sorgenfri Slot. Først i Kavalérbygningen på 2. sal senere i Staldbygningen på 1. sal. I 1999 flyttede patruljekompagniet igen domicil fra Staldbygningen til Kavalérbygningens stueetage. Disse lokaler blev ledige efter Hjemmeværnets omstrukturering, hvorved Hjemmeværnsdistrikt 62 Sorgenfri blev nedlagt. Herefter var patruljekompagniet underlagt Hjemmeværnsdistrikt Ryvangen, der havde til huse på Svanemøllens Kaserne.

1. januar 2006 skiftede patruljekompagniet navn til Hjemmeværnskompagni Patruljeindsats Sorgenfri, forkortet PTRIHVK SOR. Baggrunden var, at Hjemmeværnet efter endnu en gennemgribende omstrukturering gik helt bort fra de gamle fireciffrede enhedsbetegnelser og i stedet anvendte navne, der henviste til geografisk tilhørsforhold. Patruljekompagniet var nu underlagt Hjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn i Jonstruplejren.

1. januar 2007 skiftede patruljekompagniet på ny navn, denne gang til Hjemmeværnskompagni Patruljeindsats Sjætte, forkortet PTRIHVK SJÆTTE. Baggrunden for dette navneskifte var, at kompagniet skulle flytte fra Kavalérbygningen ved Sorgenfri Slot til nyt domicil i Lundehøjgaard ved Høvelte Kaserne. På patruljekompagniets anmodning blev navnet ændret, så det svarede til den betegnelse, som siden 1970'erne har været anvendt internt i enheden.

23. november 2011 skiftede patruljekompagniet igen navn til Patruljekompagni Sjætte, forkortet PTRHVK SJÆTTE.
Baggrunden for dette navneskifte var, at hjemmeværnet ikke længere anvendte betegnelsen ”indsatsstyrke”. Dermed blev betegnelsen ”indsats” ikke længere anvendt i forbindelse med patruljeenhederne.

Fra og med 2013 anvendes enhedsbetegnelsen patruljekompagni ikke længere i Hjemmeværnet. Kompagniets navn er derfor SJÆTTE.

Kompagnichefer

Sjætte har siden oprettelsen i 1960 været underlagt følgende chefer:

 • Vilhelm Damgaard           01.04.1960 – 16.04.1962
 • Bertel S. Jensen              16.04.1962 – 01.05.1965
 • Kai Aage Roding              01.05.1965 – 01.01.1966
 • Hermann C. Egelund        01.01.1966 – 01.07.1971
 • Lars Erik Allin                  01.07.1971 – 01.04.1980
 • Svend Erik Albrethsen      01.04.1980 – 01-04.1986
 • Claus Harkjær                 01.04.1986 – 01.06.1995
 • Thomas Peter Lind           01.07.1995 – 23.01.1997
 • Karsten Nørgaard Müller   23.01.1997 – 07.01.2002
 • Niels Keil                         07.01.2002 – 31.01.2022
 • Brian Bjørnskou Petersen  ​07.03.2022 - d.d.


Valgsprog

Oprindeligt: ”PRO REX LEGE ET PATRIA” (For konge, lov og fædreland).

Siden 1968/69: ”SI VIS PACEM PARA BELLUM” (Hvis du vil freden, vær da beredt på krigen)Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring