Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Patruljedelingens opgaver

Foto: ​(C) Sjætte

Opg​aver 

En hjemmeværnspatrulje er en lille, veluddannet og veludrustet enhed, som selvstændigt eller i samarbejde med andre patruljer skal kunne løse en bred vifte af opgaver. Patruljerne opererer ofte i det skjulte, og skal kort sagt kunne se fjenden uden selv at blive set. Når patruljerne løser kampopgaver vil overraskelsesmomentet ofte være afgørende for, om opgaven bliver løst og patruljen overlever. Patruljernes vilje og evne til at gennemføre en pålagt opgave under betydelige fysiske og psykiske belastninger ligger typisk ganske langt over gennemsnittet. 
 Foto: (C) Sjætte / En Sjætte patrulje på øvelse Mr.Maki 2001
 
Patruljerne skal kunne indsamle efterretninger ved at etablere og bemande overvågningsposter i terræn, by eller bygninger uden at blive erkendt. Patruljerne skal derudover kunne løse forholdsvis komplicerede og risikable afsøgningsopgaver, der kan udvikle sig til direkte konfrontationer med eller uden våbenbrug. Derudover skal patruljerne kunne gennemføre alm. overvågning, sikring og anden støtte til Politiet og det civile beredskab. 
 
I en krigssituation vil patruljerne derudover typisk kunne indsættes mod mindre fjendtlige enheder, som måtte operere her i landet. Patruljerne vil i den situation blive indsat på grundlag af efterretninger fra det øvrige hjemmeværn eller fra civilbefolkningen.

Patruljerne skal kunne gennemføre operationer i mindst to døgn uden støtte, og i op til 10 km. fra nærmeste støttende enhed.
 Foto: (C) Sjætte / Patruljer indsættelse med gummibåd.
 
Patruljen er uddannet og udrustet til at kunne operere under alle forekommende vejr- og lysforhold samt de geografiske forhold, der måtte være i indsættelsesområdet (i by, opland til by eller på landet).

Hjemmeværnspatruljen består grundlæggende af 8 mand: patruljefører, næstkommanderende, spejder 1, spejder 2, signalmand 1, signalmand 2, sanitetsmand 1 og sanitetsmand 2. Derudover kan patruljen være tilknyttet 2 elever.

Patruljen kan indsættes samlet eller opdelt i hold efter patruljeførerens bestemmelse. Flere patruljer kan indsættes koordineret af en patruljedelingsfører eller ved indbyrdes aftaler mellem patruljeførerne. Patruljedelingen skal kunne indsættes samlet i løsningen af en opgave koordineret af patruljedelingsføreren. Patruljerne kan få støtte af specialister som for eksempel hundeførere, hvis opgaven betinger det.
 
Foto: (C) Sjætte / Patrulje indsættes med helikopter på øvelse "Mobil Recce 2001"


​​Ansøgning​   ​ Optagelse​   ​ Krav​   ​ Patruljerne​

 

 ​
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring