Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

​MHV 803 ARIES vil transportere den gamle vimpel fra Masnedø til Langeland. Måske vimplens sidste tur i sit rette element.

Historisk vimpel på vej til museum

’Hjemmeværnsflotille 256 Storstrømmen’ fra Vordingborg leverer historie til Koldkrigsmuseum Langelandsfort

19-10-2022


Af Poul Helmer Larsen, Marinehjemmeværnets Historiske Udvalg

Lørdag den 29. oktober 2022 vil Marinehjemmeværnets fartøj​, MHV 803 ARIES, foretage et såkaldt taktisk anløb af Bagenkop Havn, hvor flotillechef, kaptajnløjtnant Martin Lehman – sammen med skibets besætning – vil overlevere en orlogsvimpel til Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

En orlogsvimpel anvendes af skibschefer i Søværnet til at markere at ”chefen er ombord, og at skibet er under kommando”. 

Denne specielle vimpel har tilhørt chefen for det tidligere Sundets Marinedistrikt, kommandørkaptajn, Poul Garde. Han brugte vimplen som sit første kommandotegn, da han som nyudnævnt Søløjtnant 2 (Premierløjtnant) den 1. oktober 1955 tog kommando over lægtvands-minestrygeren, MS.03 BAAGØ.

MS.03 BAAGØ var nr. 3 i en serie af 10 lægtvands-minestrygere, som blev bygget på danske træskibsværfter og leveret til Søværnet i 1941. Herfra blev de senere overleveret til Marinehjemmeværnet (1960-1966), hvor skibsklassen udgjorde Marinehjemmeværnsflådens ”rygrad” igennem den sidste halvdel af den kolde krig.

Ved overdragelsen til Marinehjemmeværnet den 16. maj 1966, skiftede MS.03 BAAGØ pennantnummer (skrognummer) til MHV 84, fortsat med navnet BAAGØ.

Ved en markering af skibsklassens 50 års jubilæum i 1991, overdrog Poul Garde sin vimpel til MHV 84 BAAGØs chef. Vimplen var herefter placeret i skibets chef-kahyt, indtil BAAGØ udgik af tjenesten i Marinehjemmeværnet den 15. december 1999, fra Hjemmeværnsflotille 256 Storstrømmen.

Læs videre under billedet
​- Den gamle vimpel kommer nu i gode hænder på Koldkrigsmuseet.

Siden 1999 har vimplen prydet flotillens lokaler på Masnedøfort, men tiden har været hård ved vimplen, som er i forfald. Bevaring for eftertiden vil derfor kræve professionel indsats af museums-faglige konservatorer.

Denne kompetence findes på Koldkrigsmuseum Langelandsfort.​

På Koldkrigsmuseum Langelandsfort findes endvidere et søsterskib til MHV 84 BAAGØ udstillet: MHV 81 ASKØ (ex. MS.02), der er​ den eneste bevarede enhed i denne skibsklasse, i original stand og koldkrigs-design.

Det var derfor, af flere årsager, naturligt at søge samarbejde med Koldkrigsmuseum Langelandsfort om bevaring af vimplen.

Fra 1979 til 1991 var Kommandørkaptajn Poul Garde chef for det daværende Sundets Marinedistrikt (SUM), der blev ledet fra Stevnsfort.

Det var som chef for SUM, at Poul Garde - som den første professionelle søofficer i Danmarkshistorien - indsatte Marinehjemmeværnet på operative vilkår i større skala, sideordnet med Søværnets egne enheder.

Det foregik under NATO-flådeøvelserne BOTANY BAY og AMBER EXPRESS i 1981; begivenheder som – for altid – ændrede rammerne for Marinehjemmeværnets operative anvendelse.

Herunder:
MHV 81 ASKØ - tidligere MS.​02 - ved Marinehjemmeværnets 40 års jubilæum i 1992. Det samme skib som nu ligger ved K​oldkrigsmuseet Langelandsfort.​ Foto: Torben Glyum

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring