Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

​Atlantic Lady med de store skader i styrbord side, hvor ræling og kahytter blev revet op af Kraslavas anker. Foto: John Oluf Andersen

Marinehjemmeværnet indsat ved kollision i Øresund

De store fragtskibe sejlede ikke efter bogen i Øresund i denne weekend. Marinehjemmeværnet har assisteret politiet både ved undersøgelse af en stor skibskollision og ved kontrol af en formodet fuld kaptajn på slingrekurs.

03-11-2014

Af Ninna Falck 
  
Marinehjemmeværnet fra Brøndby og Marinehjemmeværnet fra Holmen har i weekenden været ude og hjælpe politiet med at undersøge tre russiske fragt- og tankskibe, som ikke sejlede hensigtsmæssigt på deres vej gennem Øresund.

 
Fragtskibe kollideret i tågen
Det startede lørdag, hvor en besætning om bord på MHV 802 CARINA fra Flotille 366 Vestegnen var på farvandsovervågning for Søværnet. De blev mellem klokken 14.00 og 15.00 kaldt til Køge Bugt. Her lå det russiskejede tankskib ’Kraslava’ for anker efter en hård kollision i Drogden Rende med det ligeledes russiskejede fragtskib ’Atlantic Lady’. Kollisionen var sket lige nord for Drogden Fyr mellem Amager og Saltholm.
 
’Der var virkelig tåget lørdag. Den var nede på omkring 30 meters sigt, og de var kollideret på det aller smalleste sted i Sundet’, fortæller fartøjsfører, løjtnant Poul-Henning Mathiessen, som var ude med ni mand på opgaven. De sejlede ud til det 183 m lange skib for at tage billeder, og skibet var tydeligt skadet af kollisionen. Det havde en bule ude i stævnen i styrbord side og en 1 meter lang flænge.
 
Store skader
Herefter gik CARINA ind i Dragør Havn, hvor man samlede to politifolk fra Københavns Politi og en repræsentant fra Havarikommissionen op. De skulle sejles ud til Kraslava og tale med den russiske besætning. Bagefter blev alle sejlet tilbage i land, og man aftalte, at CARINA senere skulle samle politi og Havarikommission op igen ved Langelinie for at sejle ud til den 140 meter lange Atlantic Lady, som lå for anker ved Københavns Red ud for Hellerup.
 
’Atlantic Lady havde skader, skal jeg lige love for’, fortæller Poul-Henning Mathiessen, og uddyber: ’Den havde fået en stor skade midtskibs, som fortsatte hen langs siden i styrbord side. Og ved overbygningen agter havde Kraslavas anker raget rælingen af og fortsat lige igennem 4 – 5 kahytter. Det er et under, at der ikke var nogen i kahytterne, og at ingen er kommet til skade, og det var godt, at vi ikke skulle lede efter nogen i vandet i den tåge’.

Det blev to lange forhør om bord på de to ulykkesskibe, og først klokken 04.00 søndag morgen blev politi og Havarikommissionens repræsentant sat i land ved Langelinie igen, og besætningen på CARINA kunne lige nå et par timer på køjen, inden farvandsovervågningen skulle genoptages søndag morgen.
 
Hjælp fra Holmen
CARINA var ikke det eneste fartøj fra Marinehjemmeværnet, som var sendt ud og se nærmere på de kolliderede skibe. Det lokale MHV-fartøj MHV 911 BOPA i Dragør var på værft, men til gengæld var MHV 907 HVIDSTEN fra Flotille 369 Holmen også blevet kaldt ud af Søværnet for at tage billeder af Atlantic Lady og kontrollere, at skibet ikke lækkede olie.
 
’Ja, den havde fået nogle spektakulære skader, og der var ikke noget udslip af olie’, kunne fartøjsfører løjtnant Christa Hector Knudsen konstatere, efter at hun havde været ude ved fragtskibet med en besætning på i alt otte mand m/k. HVIDSTEN's opgaver var forholdsvis hurtigt klaret, mens CARINA trak det store læs med politiet. Men det skulle vise sig, at weekenden havde mere at byde på for HVIDSTEN.
 
Politi og læge sejlet ud til kontrol for spiritus
Søndag aften klokken klokken 20.20 kaldte Søværnet igen HVIDSTEN ud til en opgave. Det russiskejede fragtskib, ’AGATE’, var blevet bragt til standsning, fordi man mistænkte, at skibet blev sejlet af spirituspåvirkede navigatører. Det 90 meter lange skib var på vej fra Litauen op gennem Øresund og lå nu for anker ved Københavns Red.
 
HVIDSTEN, som igen havde fartøjsfører Christa Hector Knudsen på broen, var klar med en besætning på i alt 11 mand m/k 50 minutter senere. De afgik fra Holmen og sejlede til Langelinie, hvor de fik både en læge og to politifolk fra Københavns Politi om bord. De blev klokken 22.45 overført til ’AGATE’, hvor lægen tog blodprøver, og politiet afhørte besætningen.
’Det trak noget ud, og vi blev varslet om, at man forventede at tilbageholde skibet’ fortæller Christa Hector Knudsen.
 
Tilbageholdelsesordre leveret
Klokken 01.45 modtog man på HVIDSTEN en tilbageholdelsesordre fra Søfartsstyrelsen pr. mail, og den blev straks sejlet ud til AGATE med HVIDSTENs gummibåd. Gummibåden returnerede 35 minutter senere med politi og læge, som herefter blev sejlet tilbage til Langelinie og sat i land. Klokken 04.00 var HVIDSTEN og dens besætning tilbage på Holmen efter en god nats indsats. 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring