Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Eftersøgning og søredning - SAR

Topbanner

Eftersøgning og søredning - SAR

Eftersøgning og søredning  -  SAR

Eftersøgning og redning til søs er en af de opgaver, Marinehjemmeværnets fartøjer oftest kaldes ud til.

 
De frivillige besætninger på fartøjerne i Marinehjemmeværnet har forpligtet sig til at være til rådighed for alarmer døgnet rundt – året rundt.
 
Det er ikke nødvendigvis hvert enkelt medlem, der kan stille når som helst. Men fordi beredskabet i de enkelte flotiller består af flere besætninger, som supplerer hinanden, kan skibet altid sejle på kort varsel.
 
I Marinehjemmeværnet samles eftersøgnings- og redningsopgaverne under den almindeligt anvendte forkortelse SAR, som står for 'Search And Rescue'.
 
Eftersøgning
Eftersøgningsopgaver drejer sig ofte om sejlere eller windsurfere, som er i problemer eller ikke er kommet tilbage i havn, når de var ventet, og der er blevet slået alarm til politiet.
 
Det kan også være at nogen har observeret en nødraket eller hørt et nødsignal, og det kan være andre større eller mindre katastofer på vandet, hvor menneskeliv skønnes at være i fare.
 
Alarmen går til Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), som kan aktivere besætningen på det marinehjemmeværnsfartøj, der ligger tættest på. JRCC er en enhed under Nationalt Maritimt Operationscenter (N-MOC)
 
Inden for en time skal fartøjet være ude, men det klares ofte på omkring en halv time, og en eftersøgning kan sættes i gang.  Mange gange er reaktionstiden endnu kortere, fordi fartøjet allerede er på øvelse eller anden opgave til søs, når alarmen indløber. 
 
JRCC udstikker et bestemt søgeområde, som Marinehjemmeværnets fartøj skal søge i.
  
Marinehjemmeværnets frivillige er godt rustede til at søge efter nødstedte på havet, og det sker også ofte, at det er et marinehjemmeværnsfartøj, der af JRCC bliver udpeget som "On Scene Coordinator", og dermed leder de deltagende skibe, fly og helikoptere i indsatsen på vandet. Besætningen på fartøjet udregner så et søgemønster til de deltagende enheder. Søgemønstret skal tage højde for position, tid, vind, strøm, sigt, type af nødstedt, antal søgeenheder mv.
 
Under eftersøgninger til søs skal der ofte etableres et effektivt samarbejde. Aktørene kan være mange, f.eks. Søværnets sejlende enheder, Flyvevåbnet, politiet, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten, Flyverhjemmeværnet, de kommunale kystredningsberedskaber, private redningsselskaber, handelsskibe, fiskere, lodsbåde, færger, fiskeridirektoratets rednings- og inspektionsskibe, lystsejlere samt rednings- og flådefartøjer fra Danmarks nabolande.             
  
Søredning
Mand over bord - skib sprunget læk - lystsejler eller windsurfer i havsnød - skib på grund - luftmadras på afveje - flystyrt i havet - brand ombord…
 
Redningsaktioner kan være mange ting.
Derfor råder Marinehjemmeværnets fartøjer over meget udstyr til opgaverne, og besætningerne er uddannede og trænede i de forskellige typer redning.
 
 Besætningerne kan for eksempel:
 
  • Gå ud med en gummibåd og samle folk op af vandet
  • Overføre tilskadekomne til en redningshelikopter
  • Assistere ved slukning af skibsbrande
  • Sejle ud med lænsepumpe og hjælpe skibe, som tager vand ind
  • Yde førstehjælp til personer, der er livløse, kraftigt nedkølede, i chok, akut syge, har åbne sår, forbrændinger eller brækkede ben
 
Alle skibe medbringer genoplivnings-udstyr og medicinkiste med bl.a. hjertestarter, iltflasker, halskraver og udstyr til brækkede lemmer.
Marinehjemmeværnets sygdomsbehandlere er i kontakt med lægerne på Radio Medical, som kan rådgive og ordinere behandling af syge eller tilskadekomne.
 
Marinehjemmeværnet samarbejder ofte med Flyvevåbnets redningshelikoptere ved SAR-aktioner, og der øves ofte sammen. Her øves de såkaldte 'hoist', hvor besætningsmedlemmer fra Marinehjemmeværnet løftes op i helikopteren.
 
 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring