Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Søværnets frivillige beredskab

Topbanner

Søværnets frivillige beredskab

Søværnets frivillige beredskab

Marinehjemmeværnet er en del af det maritime beredskab i Danmark.
For den enkelte er det samtidig et fritidstilbud ud over det sædvanlige.
 
Vi har altid plads til nye folk. Nogle steder har vi særligt brug for nye medlemmer. Udfyld vores formular, og så bliver du kontaktet af den flotille tættest på, hvor du bor.
 
Et effektivt beredskab
Marinehjemmeværnets 30 fartøjer ligger i havne jævnt fordelt over hele landet. Fartøjerne er udrustede med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations- og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver. De frivillige besætninger på fartøjerne er parate til at rykke ud hele døgnet rundt inden for en time. Ofte er fartøjet allerede ude af havnen en halv time efter alarmen er gået.
 
Rednings- og miljøopgaver
Når der er sket ulykker til søs, er Marinehjemmeværnet ofte den nærmeste hjælp. Det kan være, når mennesker eller skibe er kommet i havsnød, eller det kan være til opgaver ved olieforurening, som her ved tankskibet Fu Shan Hai’s forlis ved Bornholm.
 
Farvandsovervågning
Marinehjemmeværnet deltager som et fast element i overvågningen af de danske farvande i sam­arbejde med Søværnets Operative Kommando. Hver weekend er to marinehjemmeværns­fartøjer ude og holde et vågent øje med trafikken til søs.
 
Maritime Force Protection
Marinehjemmeværnet opstiller også en række bevogtningsenheder. De kaldes Maritime Force Protection enheder (MFP). Disse frivillige marinesoldater indsættes bl.a. til bevogtning af Søværnets skibe og flådestationer samt udenlandske flådefartøjer på besøg i civile havne. Udrustet med hurtigtgående gummibåde på trailer kan MFP’erne også støtte civile myndigheder ved opgaver på søer og i havneområder.
 
Frivilligheden er drivkraften
En aktiv fritid i Marinehjemmeværnet byder på rige muligheder for at yde meningsfuld samfunds­tjeneste. Engagementet spænder fra karrieremennesket, der deltager en gang imellem, til pensionisten, der bidrager med mere end et årsværk.
 
Langt de fleste øvelser og indsættelser er planlagte. De enkelte medlemmer tilkendegiver selv, hvorvidt de også kan deltage i akutte indsættelser, f.eks. ud fra om de har mulighed for at forlade deres arbejdsplads.
 
Mange medlemmer har accept fra deres arbejdsgiver, som ser en god værdi i at give deres medarbejder mulighed for at deltage aktivt, når Søværnet eller f.eks. politiet har brug for støtte.
 
Fagligheden er konkret
Opgaverne, udstyret og flåden af moderne skibe byder på udfordringer og kræver øvelse.
Aktiviteterne i Marinehjemmeværnet medfører ofte anerkendelse fra samarbejdspartnere, der oplever en god og professionel indsats. Det er en ros, som de frivillige medlemmer kun gør sig fortjent til, fordi de lever op til en orlogmæssig standard, og fordi de går op i deres uddannelser og opgaver.
 
Rummeligheden giver bredde
Nogle kommer til Marinehjemmeværnet med en maritim eller militær baggrund. Omvendt er mange med, netop fordi dét her er så forskelligt fra det, de laver til daglig.
 
Både menneskeligt og kompetencemæssigt har Marinehjemmeværnet mange ressourcer at trække på. For eksempel finder man i én af virkelighedens besætninger en buschauffør, et par ingeniører, en fuldmægtig i et ministerium, en pædagogmedhjælper, en efterlønner, en lastbilchauffør, en fotograf, en lufthavnsoperatør, en pensionist, en ufaglært, en kirkeorganist, en fiberoptiktekniker, en politiassistent og en salgskonsulent.   

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring