Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Farvandsovervågning - Søværnets øjne

Topbanner

Farvandsovervågning - Søværnets øjne

​Fragtskib på grund

Farvandsovervågning - Søværnets øjne

Marinehjemmeværnet deltager fast med to eller flere patruljefartøjer i farvandsovervågningen 45 weekender om året. Det sker under ledelse af Søværnskommandoens​ Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC), som udpeger det område, der skal overvåges.
 
Sejladserne - også kaldet SURVEX (Surveillance Exercise) - giver ud over selve farvandsovervågningen også besætningerne mulighed for at gennemføre forskellige øvelser, og de er derfor samtidig et led i deres løbende uddannelse.
 
I øvrigt melder alle Marinehjemmeværnets fartøjer sig klar til NMOC med et afgangssignal, hver gang de går ud af havnen. Her giver de besked om, hvor de sejler hen, og hvor længe de vil være på søen. Så er de automatisk tilknyttet farvandsovervågningen, selvom de også har en anden mission med deres sejlads – f.eks. havmiljøuddannelse.
 
Ved farvandsovervågningen patruljerer Marinehjemmeværnets fartøjer rundt i de danske farvande og holder øje med især skibstrafikken. De melder deres observationer ind til NMOC​, som på den måde kan skabe sig et billede af aktiviteterne.
 
                
Marinehjemmeværnets skibe på farvandsovervågning indhenter oplysninger om
 
• Navn, type og adfærd på skibe.
Alle større skibe skal til enhver tid udsende et signal via det automatiske identifikationssystem (AIS). Ved at foretage visuelle observationer af skibe, kan Marinehjemmeværnet melde ind til NMOC, om de udsendte AIS informationer er korrekte
 
• Enkeltskrogede tankskibe på vej igennem danske farvande
 
• Skibe, som krænker dansk territorialfarvand ved at sejle udenfor de internationale stræder, som de skal holde sig til
 
• Skibe med mistænkelig adfærd. Det kan være skibe, som kunne mistænkes for at have smuglerlast eller flygtninge ombord eller som renser olie fra deres brændstoftanke ud i havet
 
• Bøjer og sømærker, som ikke er, hvor de skal være, eller som ligger og driver rundt
 
• Objekter i vandet, der måske har revet sig løs fra lasten på et skib, og som kan være til fare for skibstrafikken
 
Endelig kan Marinehjemmeværnets fartøjer også vejlede og rådgive andre til søs, som kunne have brug for det.
 
 

 Et vågent øje til søs

 Overvågning fra broen

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring